Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU PRIO

Tildelt: kr 16,3 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderDigitaliseringSamfunnssikkerhetLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Demokrati, styring og forvaltningKlimarelevant forskningVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Fagmiljøer og talenterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Klima, miljø og energiMatGlobal matsikkerhetIKT forskningsområdeVelferdGrunnforskningUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaDigitalisering og bruk av IKTUtviklingsarbeidKulturVitenskap og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtenriks og internasjonale relasjonerKlimaPortefølje Banebrytende forskningPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Demokrati og global utviklingDigitalisering og bruk av IKTAndreLTP3 Klima, polar og miljøMatPortefølje Klima og miljøUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Samfunnsøkonomi, innovasjon og internasjonal handelPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingDemokrati, makt og styringAnvendt forskningUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks SikkerhetspolitikkKulturSamfunnets kulturelle grunnlagUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Utenrikspolitikk og internasjonale relasjonerPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapIKT forskningsområdeDigital sikkerhetUtviklingsforskningLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålPortefølje Velferd og utdanningMiljøvennlig energi