Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Engineering cell lines to identify regulators of the unfolded protein response

Alternativ tittel: Produksjon av cellelinjer for å identifisere regulatorer av den utfoldede proteinresponsen

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

344685

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Cellulær stressignalering er viktig i ulike kroniske sykdommer, inkludert kreft, nevrodegenerativ sykdom, fedme og diabetes. En av de sentrale stressignalveiene i cellen som blir kapret i sykdomstilstander er den ufoldede proteinresponsen (UPR). I UPR er det tre hovedsignalgrener som sammen hjelper cellen med å etablere en stressrespons, eller celledødsveier hvis stresset ikke kan nøytraliseres. Nyere forskning har vist at UPR spiller kritiske roller i sykdomstilstander, og det pågår derfor en stor innsats for å påvirke UPR i terapeutisk øyemed. Ved å bruke CRISPR/Cas9-genomredigeringsverktøyet har vi generert UPR-reporter humane cellelinjer der alle de tre UPR-armene kan overvåkes samtidig ved selektiv og differensiell fluorescerende proteinekspresjon. Disse cellelinjene kan brukes til å identifisere UPR-regulatorer som er relevante for sykdomstilstander, slik som proteiner, kjemikalier og virus; videre kan de brukes i screeningprogrammer for å identifisere småmolekylære legemidler som spesifikt hemmer eller aktiverer distinkte grener av UPR. Vårt mål i dette prosjektet er å etablere konseptbevis for teknologien, utvikle en patenterbar oppfinnelse og legge grunnlaget for en full verifiseringssøknad. Produktet vil ha betydning ikke bare for kreft, men vil også være relevant for en rekke andre kroniske sykdommer.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020