Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Edge AI Technologies for Optimised Performance Embedded Processing

Alternativ tittel: Edge AI-teknologier for optimalisert ytelse for innebygd prosessering

Tildelt: kr 9,7 mill.

Anvendelsen av kunstig intelligens (AI) "at the edge" gir et vell av nye av muligheter, inkludert høyere prosesseringshastigheter for å tillate sanntidsanalyse, større skalerbarhet for å jobbe med store datamengder og forbedret cybersikkerhet ettersom mindre data behandles eksternt eller utenfor "on-premises" datamaskiner. EdgeAI-prosjektet er et sentralt initiativ for den europeiske digitale overgangen mot intelligente prosesseringsløsninger "at the edge". EdgeAI utvikler nye elektroniske komponenter og systemer, prosesseringsarkitekturer, grensnitt og tilkoblingsmuligheter, samt programvare, algoritmer og mellomvare ved å kombinere mikroelektronikk, AI, innebygde systemer og "edge computing". Prosjektet skal demonstrere anvendeligheten til den utviklede avanserte AI-maskinvare-/programvare-/algoritme-tilnærmingene på tvers av ulike vertikale industrier, med tanke på kravene til sikkerhet, tillit og energieffektivitet i flere og utvidede bruksområder. EdgeAI-prosjektet har som mål å påvirke EUs klimanøytrale ambisjoner positivt ved å ha en betydelig innvirkning på Green Deal i to retninger: Den ene er ved å øke energieffektiviteten og senke strømforbruket til de elektroniske komponentene, algoritmene og AI-metodene "at the edge", og den andre er ved å øke prosesseringsevnen og redusere det totale energiforbruket og CO2-fotavtrykket til applikasjonene som bruker avanserte AI-komponenter. Prosjektet tar sikte på å få en betydelig innvirkning på European Chips Act, da teknologiutviklingen vil identifisere flere utfordringer som kan fremmes som nye temaer for vekst i fremtidige utlysninger innen europeisk Chips JU partnerskap. Med 49 partnere fra 11 europeiske land og et totalbudsjett på €35,4 millioner, adresserer EdgeAI fem industrielle verdikjeder med 20 demonstratorer: Digital industri, energi sektoren, landbruk, mat og bryggeri industri, mobilitet og digitalt samfunn.

EdgeAI advances the edge AI technology development according to the AI technology stack by addressing the research and innovation across the stack layers from AI hardware, interfaces, frameworks, software, algorithms, architectures and methods and data types to applications in five industrial sectors: Digital Industry, Energy, Agri-food and Beverage, Mobility, and Digital Society. EdgeAI develops new electronic components and systems, processing architectures, connectivity, software, algorithms, and middleware by combining microelectronics, AI, embedded systems, and edge computing. It aims to demonstrate the applicability of the developed edge AI hardware/software/algorithms approaches across various vertical solutions, considering the inherent security, trust, and energy efficiency demands in several use cases. The project accelerates edge AI processing adoption in different application domains through twenty reference demonstrators in the five industrial sectors. The demonstrators validate the benefits and advances of edge AI technologies developed in the EdgeAI project.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon