Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative Timber Construction with Tailored Laminated Timber

Alternativ tittel: Innovativ trekonstruksjon med skreddersydde limte trekomponenter

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

344787

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Dagens treindustri trenger innovasjon! InnoTLT-prosjektet skal utvikle dagens krysslimtre (CLT) mot skreddersydde limtreprodukter (TLT). Prosjektet har tre hovedpartnere, KIT - Karlsruher Institut für Technologie, LTH - Lunds Tekniska Högskola og Omtre AS. TLT-konseptet inkluderer bruksområder som vegger og etasjeskillere, samt forbindelser mellom TLT-elementene. Målet er at TLT skal ha forbedret styrke, stivhet og varmeisolasjon. TLT gir ny utforming til, og baseres på, dagens produksjon og bruk av krysslimtre. Prosjektet består av litteraturstudier, workshops med partnere, eksperimentelle undersøkelser og teoretiske undersøkelser med analytiske og numeriske metoder. Prosjektet avklarer det tekniske potensialet til TLT-innovasjonen, verifiserer miljø- og klimagevinster i forhold til andre materialer, eksemplifiserer rollen til en sirkulær byggesektor og foreslår nye sammenføyningsteknikker som også kan brukes på dagens krysslimtre-produkter. TLT vil påvirke utviklingen av trekonstruksjoner generelt, spesielt når det gjelder nye konsepter i fremtidige produktstandarder og design. Gjennom forbedrede trebaserte komponenter forberedes også byggesektoren og samfunn for neste generasjon. Vi skal bygge og leve med tre i lang tid fremover. I dette vil prosjektet bidra til fremtiden konkurranseevnen til den skogbaserte sektoren generelt og trevare- og trekonstruksjonssektorene spesielt.

Hovedmålet med InnoTLT-prosjektet er å utvikle dagens standard massivtre - krysslimtre (kl-tre) - mot skreddersydde produkter ("skreddersydd laminert tre" - TLT). TLT-konseptet inkluderer bruksområder som vegger og gulvbjelker samt forbindelser mellom TLT-elementer. Målet er at TLT skal ha en forbedret ytelse når det gjelder for eksempel styrke, stivhet og varmeisolasjon. Hypotesen er at konseptene som er utviklet i dette prosjektet vil føre til 20 % forbedring av de ovennevnte parameterne sammenlignet med dagens KL-treprodukter. Mulige konsepter som studeres inkluderer tilpasning av orienteringen av lagene avhengig av applikasjonen, bruk av løvtre og returtre, og inhomogene oppbygninger, med tomrom. Prosjektet skal vise det tekniske potensialet til innovasjonen, miljø- og klimafordeler i forhold til andre materialer skal dokumenteres, innovasjonens rolle i en sirkulær byggenæring skal eksemplifiseres. Nye tilnærminger når det gjelder sammenføyningsteknikker vil også kunne brukes i dagens konstruksjoner i kl-tre. Oppnådde prosjektmål vil påvirke utviklingen av massivtrekonstruksjoner generelt, spesielt når det gjelder å åpne for nye konsepter i fremtidige produktstandarder og design. Prosjektet skal legge til rette for fremtidig produksjon av TLT-plater uten større innsats for å tilpasse dagens kl-treproduksjon. Det er mulige økonomiske fordeler for interessenter langs verdikjeden. Arkitekter, byggherrer og sluttbrukere kan dra nytte av større fleksibilitet og økonomisk effektivitet takket være integrerte funksjoner, forbedret materialeffektivitet og bruk av returtre. Ved å utvikle forbedrede trebaserte komponenter vil prosjektet bidra til å forberede byggesektoren og samfunnet for neste generasjon av å bygge og leve med tre. Prosjektet skal i dette bidra til fremtidig konkurransekraft for den skogbaserte sektoren generelt og trebyggeri spesielt.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram