Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

High Mobility Modular Robot for Inspection and Maintenance

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektnummer:

344820

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

SINTEF Digital har over lengre tid arbeidet med slangeroboter og modulære roboter for bruk i søk og redningsoperasjoner etter for eksempel jordskjelv eller skred. Dette har resultert i INACHUS-roboten som kan få tilgang til små åpninger, bære et bredt spekter av sensorer og bevege seg forbi hindringer. Dette er egenskaper som også er nødvendige for flere inspeksjons- og vedlikeholdsoppgaver. Prosjektet hadde som mål å undersøke om teknologien, som ble utviklet for søk og redning også kan brukes i området inspeksjon og vedlikehold. Flere potensielle markeder ble grundig evaluert, fra innvendig inspeksjon av vindmølleblader til tunnelinspeksjon. Prosjektgruppen gjennomførte blant annet en befaring i Strindheimstunellen i Trondheim, og konkluderte med at inspeksjon i rommet mellom berg og hvelv er av spesiell interesse for robotisert inspeksjon. Her er det stor gevinst å hente med tanke på økt effektivitet og forbedret HMS ved å unngå arbeid i trange områder. Prosjektgruppa vil jobbe videre med å finne nye prosjektinitiativ får å kunne undersøke denne problemstillingen grundigere.

Prosjektet konkluderte med at det ikke foreligger patenter som hindrer videre bruk og utvikling av roboten. Etter flere møter med norske interessenter innen drift og vedlikehold av vindmøller ble det konkludert med at roboten kunne være nyttig i helt spesielle situasjoner, men for rutineinspeksjon, hvor effektivitet er essensielt, så har roboten begrenset nytte. Markedet er dermed begrenset og det ble besluttet å ikke gå videre med dette caset. Det ble deretter begynt på en studie for bruk av roboten til tunellinspeksjon i rommet mellom berg og hvelv. Bruk av roboten til denne problemstillingen har potensialet for å betydelig effektivisere inspeksjonsjobben, i tillegg til forbedret HMS ved å unngå arbeid i trange områder. Prosjektgruppen vil jobbe videre, sammen med interessenter innen tunellinspeksjon, for å etablere et nytt prosjekt hvor denne problemstillingen kan belyses grundigere.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020