Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

High Mobility Modular Robot for Inspection and Maintenance

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

344820

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

-

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020