Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Planetary Health

Tildelt: kr 69 999

Meteorologisk institutt vil lede arbeidspakke 2 (WP2) 'Measure, model, and predict the impact of global climate change to local weather events, mediated by environmental degradation, on surface and drinking water quality and quantity'. Vår rolle vil dreie seg om simulering og analyse av klimaforhold som kan påvirke folkehelsen, og i denne sammenheng diareutbrudd. Beregningene vil basere seg på nedskalering av store ensembler med klimamodeller (WCRP/CMIP) og legge vekt på beregning av sannsynligheter. Prosjektet Planetary Health tek sikte på å finne ut korleis klimaet vårt påverkar sjukdomsbilete som til dømes diareutbrot under til dømes flaum. Både helsepersonell, helseorganisasjoner og klimaforskarar skal no arbeide saman for å få fram kunnskap som det offentlege kan nytte for å vere betre stetta for klimaendringar og utbrot av sjukdomar. Søknadsprosessen vil omfatte samarbeid og planlegging blandt partnere i konsortiumet, som omfatted både medisin, hydrologi og klima, i tillegg til kommunikasjon og samfunnsvitenskaplig kompetanse.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa