Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Ultra-small particulate and dissolved substances removal

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

344849

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet har laget en prototype, som er testet på laboratoriet til UiB. Testene viste at en klarte å fjerne løst materiale, reduserte turbiditet og en økning i oksygen. De to førstenvnte analysene ble gjennomført av et tredjeparts laboratorie. Basert på resultatene fra prosjektet ble en patentsøknad innsendt. Prosjektet har også funnet en partner som vil ta prosjektet videre for kommersielt bruk.

Basert på prosjektet har teknologien blitt testet og verifisert av tredjepart, et patent er blitt innsendt og lisenstaker har blitt identifisert. Det er blitt etablert et selskap for å ta teknologien videre.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020