Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2023-2024

Alternativ tittel: NORSØK positioning and project establishment in Horizon Europe 2023-2024

Tildelt: kr 0,74 mill.

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er fire nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2023-2024. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke nettverk og danne konsortier for deretter å være samarbeidspart i prosjektsøknader til Horisont Europa. NORSØK sine prosjektsøknader har som mål bærekraftige og biobaserte løsninger og retter seg inn under søylen «Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv», og under «Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø». Forskningsområdene «Food systems» og «Agriculture, forestry and rural areas» er mest aktuelle for NORSØK, men vi vil også se etter muligheter for blågrønne satsinger under forskningsområde «Oceans and seas», “Biodiversity and ecosystem services” og “Resilient, inclusive, healthy and green rural, coast and urban communities”.

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er fire nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2023-2024. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke nettverk og danne konsortier for deretter å være samarbeidspart i prosjektsøknader til Horisont Europa.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa