Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024 – Norges musikkhøgskole

Tildelt: kr 0,37 mill.

Norges musikkhøgskole er en internasjonalt og nasjonalt ledende institusjon for høyere musikkutdanning. I 2021 og 2022 ble institusjonen rangert som nummer åtte på QS World University Rankings i kategorien for Performing Arts, foran alle sammenliknbare institusjoner i Norden, og i selskap med svært anerkjente institusjoner som Royal Academy of Music i UK og The Juilliard School i USA. NMH er dermed godt plassert blant «topp 10» i verden når det gjelder utøvende musikkutdanning, og er også internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med kunstnerisk utviklingsarbeid. Institusjonen har i tillegg vitenskapelige forskningsmiljøer som er høyt profilert internasjonalt innenfor fagområdene musikkpedagogikk og musikkterapi. NMH er aktivt deltakende i flere strategiske samarbeidskonstellasjoner på europeisk nivå og har nylig søkt om status som European University innenfor området musikk og kunst, sammen med syv andre europeiske samarbeidspartner. Gjennom Horisont Europa-programmet ser NMH en mulighet til å utvide det europeiske forskningssamarbeidet ytterligere, og å bidra til programmets måloppnåelse gjennom deltakelse i Søyle I: Fremragende vitenskap og Søyle II: Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv. I denne søknaden søkes det støtte til gjennomføring av aktiviteter knyttet til punktene 1, 2 og 4: utforming av strategi, posisjonering av egen institusjon, og kompetansebygging. Hovedmålet er å forberede NMHs vitenskapelige forskningsmiljøer (herunder også forskere i tidligfase) og institusjonens forskningsadministrasjon til å bli en del av et større konsortium som forbereder søknader til relevante utlysninger fra Horisont Europa i perioden 2025-2027, og som følge av dette å gjennomføre Horisont Europa-finansierte forskningsprosjekter i samarbeid med andre konsortiumsdeltakere. Utfordringene kommer i hovedsak til å bestå i 1) å forankre satsningen tilstrekkelig i institusjonen, 2) å faktisk få tilslag på innsendte søknader, og 3) å bygge sterke konsortia.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa