Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FNI PES Horisont Europa rammebevilgning 2023 - 2024

Alternativ tittel: FNI PES Horisont Europa 2023 - 2024

Tildelt: kr 0,50 mill.

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) forsker på internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. FNI skal styrke sin posisjon som relevant samarbeidspartner for utlysninger under Horisont Europa og drive frem flere søknader i partnerskap med europeiske forskningsinstitusjoner.

Gjennom dette prosjektet skal FNI styrke sin posisjon som relevant samarbeidspartner for utlysninger knyttet til europeisk klima- og miljøpolitikk, styrke intern kompetanse om Horisont Europa og drive frem flere søknader som beskrevet under.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa