Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norwegian Centre on Geopolitics

Alternativ tittel: Norsk Senter for Geopolitikk

Tildelt: kr 45,0 mill.

Norsk Senter for Geopolitikk er et forskningssamarbeid mellom fem ledende forskningsmiljøer: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) (leder), Fridtjof Nansen Institutt (FNI), Institutt for Forsvarsstudier (IFS), Universitetet i Oslo (UiO) som utdanningspartner, og Universitetet i Tromsø (UiT) som arktisk partner. Senteret vil styrke norsk forskning på årsaker og konsekvenser av geopolitisk konkurranse og rivalisering, med et særlig fokus på Kina. Hva betyr for eksempel økt rivalisering mellom USA og Kina for norske utenlandsinvesteringer, for sikkerhet i Arktis, eller for fremtiden til det multilaterale systemet? Vi vil også undersøke hvordan innenrikspolitiske forhold påvirker stormakters utenrikspolitikk, hvordan ny teknologi blir del av rivalisering, og hvordan stormakter søker å etablere nye allianser med land i Asia, Africa og Latin Amerika. Forskningen vil undersøke slike spørsmål på tvers av ulike saksfelt, som sikkerhet, handel og investeringer, energi og utviklingshjelp, og i ulike regioner. Senteret vil levere forskning av høyeste kvalitet og målrettet formidling av forskning og analyse til beslutningstakere i offentlig og privat sektor, norske organisasjoner og den bredere offentligheten gjennom jevnlige seminarer, kronikker, media opptredener og podcasts. Senteret vil også investere i langsiktig kompetansebygging gjennom etableringen av nye kurs på universitetet og master class for ansatte i statlige og private virksomheter.

GEOPOL asks: What are the key drivers and content of intensifying relations between great powers, and what are the consequences for international order and for Norway? GEOPOL approaches this question through a combination of analyzes of structural features of great power rivalry—such as polarity, geography, hegemony, and balancing—with more granular analyses both of domestic factors, regional-level differences, as well as variation across issue-areas. It will focus on consequences for the multilateral system, including a rules-based international order, the prospects for continued economic growth and investments in development assistance to ODA-eligible countries, the energy transition, and security issues, with a particular focus on issues of relevance for Norway. GEOPOL brings together five premier Norwegian research institutions: The Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (host), the Fridtjof Nansen Institute (FNI), the Norwegian Institute for Defence Studies (IFS), the University of Oslo (UiO) as an educational and competence-building partner, and the University of Tromsø (UiT) as an Arctic partner. Together, GEOPOL combines country-specific expertise on great powers (US, China, EU and Russia) and expertise on key issue-areas (Security, Multilateralism, Growth and Innovation, and Energy and Sustainability), with detailed regional expertise on the Arctic, Asia, Africa, Europe, the Americas. This allows GEOPOL to analyze global developments and identify their relevance for Norwegian foreign policy and for Norwegian society in general. It will deliver: i) cutting edge academic research; ii) timely and relevant policy reflections and advice; iii) competence-building on geopolitics, and China, for researchers, students, and professionals in public and private organizations; and iv) engage national and international networks to debate the future of geopolitics and its implications for Norway.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser