Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Lipoprotein(a) – impact on cardiovascular disease, public health and potential as preventive health measure

Alternativ tittel: Lipoprotein(a) – innvirkning på hjerte- og karsykdommer, folkehelse og potensial som forebyggende helsetiltak

Tildelt: kr 6,6 mill.

Lipoprotein(a) [Lp(a)] er en viktig risikofaktor for kardiovaskulær sykdom og det antas at Lp(a) er ansvarlig for mye av den kardiovaskulære risikoen som ikke kan forklares av andre risikofaktorer. Lp(a)-nivåer bestemmes hovedsakelig av gener, og omtrent 20% av befolkningen har forhøyede nivåer av Lp(a). Dessverre er det fortsatt mye vi ikke vet om hvordan Lp(a) påvirker risikoen for ulike typer kardiovaskulær sykdom. I dette forskningsprosjektet skal vi studere hvordan Lp(a) påvirker risikoen for en rekke ulike typer kardiovaskulære sykdommer. Vi skal samtidig undersøke hvilke nivåer av Lp(a) som gir mest økning i risiko for kardiovaskulær sykdom og hvilke faktorer som kan gjøre Lp(a) mer farlig. Dette er kunnskap som vil kunne hjelpe oss å identifisere personer som vil ha nytte av behandling mot forhøyede Lp(a)-nivåer. Vi skal også undersøke om andre faktorer enn gener kan påvirke Lp(a)-nivåer og studere biologiske mekanismer for hvordan Lp(a) øker risikoen for kardiovaskulær sykdom. Om vi finner ut at andre faktorer enn gener påvirker Lp(a)-nivåer, vil en potensielt kunne redusere Lp(a) ved å modifisere disse faktorene, og om vi finner ut at Lp(a) sin effekt på kardiovaskulær sykdom formidles av spesifikke biokjemiske faktorer, vil en også kunne hindre Lp(a) i å forårsake kardiovaskulær sykdom ved å manipulere disse faktorene. Selv om Lp(a) ser ut til å øke risikoen for kardiovaskulær sykdom, er det ikke sikkert at Lp(a) har den samme effekten på andre sykdommer. Dette er noe vi også skal undersøke i vårt prosjekt siden dette er viktig kunnskap som kan avdekke om det å redusere Lp(a) kan ha bivirkninger i form av å øke risikoen for andre sykdommer. For å kunne frembringe denne essensielle kunnskapen om Lp(a), tar vi i bruk den største og mest omfattende befolkningsstudien i Norge, Helseundersøkelsen i Trøndelag, og de nyeste og mest avanserte metodene innen epidemiologifaget.

Lipoprotein(a) [Lp(a)] is a low-density lipoprotein and risk factor for CVD that was discovered in 1963 by the Norwegian scientist Kåre Berg. Levels of Lp(a) are largely genetically determined and have not been observed to be affected by lifestyle or diet. CVD is the leading cause of death worldwide, representing 31% of all global deaths. Up to 90% of CVD may be preventable and lowering levels of atherogenic lipids has been considered one effective way of preventing CVD. Despite the progress in CVD prevention and treatment, there remains substantial residual CVD risk, even among well-treated groups. It is hypothesized that Lp(a) is responsible for residual risk of CVD not attenuated by standard lifestyle modification and lipid-lowering treatment, and it is therefore an ideal candidate for research aiming to improve CVD prevention, risk prediction and treatment. Treatments that reduce Lp(a) are about to become available in a context where knowledge about the role of Lp(a) in CVD is limited, leaving patients with elevated Lp(a) and their clinicians without the necessary knowledge needed for integrating Lp(a) in CVD prevention. This project aims to fill the knowledge gaps on the role of Lp(a) in CVD that are crucial for the implementation of Lp(a) in CVD prevention by performing state of the art observational and genetic epidemiological studies. These studies will examine the distribution and determinants of Lp(a) levels, estimate the impact of Lp(a) levels on different forms of CVD and evaluate the potential for Lp(a) to improve CVD risk prediction. Additionally, our studies of Lp(a) will fill the knowledge gaps on Lp(a) by investigating if potentially modifiable factors affect Lp(a) levels, by examining the complex interplay between Lp(a) and inflammation and by estimating the effect of Lp(a) on other conditions than CVD.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder