Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2023-2024

Alternativ tittel: PES Horizon Europe – Support for Project Establishment and Positioning 2023-2024

Tildelt: kr 0,50 mill.

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: "ren energi for alle", "innovasjon og infrastruktur", "bærekraftige byer og samfunn", "stoppe klimaendringene" og "fred og rettferdighet". Gjennom forskningsrådets koordinerings- og støtteinstrument ønsker NORSAR å styrke sine evner ved å fremme forskning innenfor fire strategiske hovedområder: karbonfangst og lagring, sikrere samfunn, polarforskning og geotermisk energi.

NORSAR planlegger å utarbeide prosjektforslag i forskjellige områder og "destination areas" i Horisont Europa: - Karbonfangst (NORSAR deltar og leder flere nasjonale og internasjonale prosjekter innen CCS) - Geotermisk energi (NORSAR utvikler seismiske kontrollsystemer for sikker bygging og drift av geotermiske anlegg) - Samfunnsikkerhet (NORSAR har stor ekspertise innen jordskjelv fare og risikoanalyser over hele verden og jobber nå med multirisiko analyser hvor flere naturfarer, deres kombinasjon og konsekvenser er studert) - Polarforskning (NORSAR bidrar til bedre forståelse av is bevegelser i sammenheng med klimaendringer gjennom EPOS prosjektet i Arktis og TONE prosjektet i Antarktis) NORSAR deltar på en jevnlig basis (og planlegger å delta i fremtiden) i kurs fra Europe Media Group arrangert av Forskningsrådet for å øke institusjonens EU-kompetanse.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa