Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

PopFlow: a novel framework for animal movement, from individual ltrajectories to population flows

Alternativ tittel: PopFlow: et nytt rammeverk for bevegelse av dyr, fra individuelle ltrajektorier til befolkningsstrømmer

Tildelt: kr 6,9 mill.

Mennesker har alltid vært fascinert av hvordan dyr beveger og fordeler seg i landskapet. Enten det er sesongmessige vandringer eller endringer i livssyklusen, spiller disse forflytningene en avgjørende rolle i storskala populasjonsprosesser som bestandsvekst, -nedgang eller -kolonisering. Det er imidlertid svært utfordrende å følge og forstå disse bevegelsene i det fri, spesielt for hele dyrepopulasjoner. Til tross for fremskritt innen datavitenskap og populasjonsøkologi, studerer forskere fortsatt individuelle dyrs bevegelser adskilt fra endringer på populasjonsnivå. Målet til PopFlow-prosjektet er å takle dette "bevegelsesproblemet" i populasjonsøkologi ved å bygge bro mellom bevegelsesøkologi (som vanligvis ser på noen få individer) og populasjonsøkologi (som fokuserer på hele populasjoner). Med bruk av de nyeste metodene innen populasjonsdynamikk og bevegelsesøkologi, og med tilgang til verdens største datasett fra store rovdyr, samler PopFlow-teamet eksperter innen statistikk, datavitenskap, populasjonsøkologi og naturforvaltning. Målet er å skape innovative måter å studere bevegelsene til hele dyrepopulasjoner. Prosjektets endelige mål er å anvende disse nye metodene for å forstå bevegelsene til store rovdyr i Skandinavia, som ulv, jerv og brunbjørn. De nøkte forståelsen vil hjelpe til med en mer effektiv forvaltning og bevaring av disse rovdyrene, som har overføringsverdi til andre organismer og populasjoner.

Animal movement has long fascinated humankind. Yet, we still struggle to quantify animal movements and to understand how wildlife population flows emerge from the combination of individual movements. Our ability to estimate individual animal movement at the scale of entire populations is inhibited by i) the complexity of the movement process and ii) the lack of an adequate analytical framework. Despite recent advancements in movement modeling and population ecology, individual movement trajectories and their manifestation at the population level are still studied separately. Recent developments in population monitoring methods led to an accumulation of large-scale datasets and associated statistical methods to analyze them. This creates a unique opportunity to revisit the “movement problem” in population ecology and bring together the fields of movement ecology—traditionally focused on a few individuals—and population ecology —traditionally focused on population-level processes. Based on the most recent methodological developments in the fields of population dynamics and movement ecology, and with access to the largest individual-based dataset of large carnivore population monitoring worldwide, project PopFlow will bring together a complementary team of statisticians, data scientists, movement and population ecologists, and wildlife managers to bridge this gap. The project's main goals are to 1) develop and evaluate large-scale individual-based movement models, 2) characterize species-specific dispersal strategies, 2) identify drivers and barriers to movement, and 3) map and predict population flows of wolves (Canis lupus), wolverines (Gulo gulo) and bears (Ursus arctos) in Scandinavia. Project PopFlow will foster a deeper understanding of animal movement and of the functioning of wildlife populations, and genertate practical guidelines and tools to study animal movement in wildlife populations.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder