Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning CICERO 2023-2024

Alternativ tittel: PES CICERO 2023-2024

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektets formål er å bidra til å etablere og delta i konsortier som utarbeider søknader til EUs rammeprogram i Horisont Europa med frist i 2023 og 2024. CICERO har økt antall EU-prosjekter betydelig fra fire prosjekter i 2015 til 19 aktive prosjekter i løpet av 2022. CICERO koordinerer to prosjekter, og er foreløpig koordinator for en søknad med frist i 2023, og vurderer å koordinere en med frist i 2024. CICERO ønsker å fortsette å bidra til europeisk klimaforskning gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og nettverk med konkurransedyktige konsortier med nåværende og nye samarbeidspartnere.Prosjektetableringen vil i hovedsak sikte seg inn på destinasjoner i Klynge, Destinasjon 1, tverrgående tematikk og destinasjoner i andre klynger, som f.eks. Health (Environmental Health), er også relevant for CICERO. Enkeltforskere vurderer også å søke ERC. Prosjektetablering, posisjoneringsaktiviteter og nettverksbygging inngår som en del av instituttets strategi om å opprettholde og videreutvikle et høyt internasjonalt nivå på en måte som er kapasitetsmessig og økonomisk bærekraftig for et forholdsvis lite, tverrfaglig forskningsinstitutt.

Prosjektets formål er å bidra til å etablere og delta i konsortier som utarbeider søknader til EUs rammeprogram i Horisont Europa med frist i 2023 og 2024. CICERO har økt antall EU-prosjekter betydelig fra fire prosjekter i 2015 til 19 aktive prosjekter i løpet av 2022. CICERO koordinerer to prosjekter, og er foreløpig koordinator for en søknad med frist i 2023, og vurderer å koordinere en med frist i 2024. CICERO ønsker å fortsette å bidra til europeisk klimaforskning gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og nettverk med konkurransedyktige konsortier med nåværende og nye samarbeidspartnere. Instituttet har en forskerstab med bred faglig bakgrunn, og deltar i tverrgående samarbeid både internt og eksternt i utarbeidelsen av gode prosjektforslag. Prosjektetableringen vil i hovedsak sikte seg inn på destinasjoner i Klynge, Destinasjon 1, tverrgående tematikk og destinasjoner i andre klynger, som f.eks. Health (Environmental Health) er også svært relevant for CICERO. Enkeltforskere vurderer også å søke ERC. Prosjektetablering, posisjoneringsaktiviteter og nettverksbygging inngår som en del av instituttets strategi om å opprettholde og videreutvikle et høyt internasjonalt nivå på en måte som er kapasitetsmessig og økonomisk bærekraftig for et forholdsvis lite, tverrfaglig forskningsinstitutt.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa