Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MAST waveguide sensor for ultrasensitive gas analysis

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

345389

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

-

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020