Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

BIOANODE - Bio-based hard carbon anodes for sodium-ion batteries

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

345394

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020