Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

New therapeutic compounds against resistand fungi

Alternativ tittel: Nye terapeutiske midler mot resistent sopp (Fungomere)

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

345592

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

En stille mikrobiell pandemi, som kan sammenlignes med antibiotikaresistens hos bakterier, er resistent sopp. Mer enn 150 millioner mennesker får nå alvorlige soppsykdommer hvert år. Av disse dreper invasive soppinfeksjoner mer enn 1,5 millioner mennesker globalt. I Aftenposten 24. mars 2023 kommuniseres en skremmende alarm til det norske folk: post-Covid multiresistente sopp, Candida albicans og Aspergillus fumigatis, sprer seg raskt i USA. Som tydelig i USA i 2023, ser disse stammene ut til å være spesielt resistente mot markedsførte soppdrepende legemidler (azoler) og kan spre seg raskt i helsevesenet og i samfunnet. Denne nye stille pandemien relatert til sopp har vært under radaren under virale pandemier og bakterielle endemier. Vår forskningsgruppe SYNFAS ved Universitetet i Oslo (UiO), utvikler antimikrobielle produkter. I løpet av vinteren 2022/2023 gjorde vi en ny oppsiktsvekkende oppdagelse: det syntetiske mellomproduktet TPA-CO2Me fra vår pågående antimikrobielle forskning hadde aktivitet mot ikke bare sopp, men også resistent tuberkulose (TB). Bekreftet av nyere litteratur, har den kjemiske klassen som TPA-CO2Me tilhører, også effekt mot resistente sopp, med et stort medisinsk behov og et betydelig markedspotensial. Syntese og testing av legemiddelkandidater har allerede startet ved UiO og OUS. Imidlertid er det nødvendig med et kvalifiseringsprosjekt for å a) fullføre syntese, b) gjennomføre en proof of concept (PoC) mikrobiologisk studie ved Oslo Universitetssykehus (OUS) for å verifisere den soppdrepende effekten, og c) sikre ny IP. Det neste trinnet er en søknad om verifiseringsmidler for å gjennomføre ytterligere mikrobiologiske studier in vitro/in vivo, for å verifisere og størkne tuberkulose/soppdrepende effekter av ca. 10 screeningkandidater og utvikle kjemiproduksjon og kontroll (CMC). FUNGOmere-prosjektgruppen er et team av erfarne UiO/OUS-ansatte med flere tiår med erfaring og kunnskap fra akademia og farmasøytisk industri.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020