Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

NORDFORSK samarbeid - Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

345604

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet