Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Solar4Sea Technical Pilot

Alternativ tittel: Solar4Sea teknisk pilot

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

345637

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Solar4Sea undersøker et nytt og kostnadseffektivt flytende solenergikonsept designet for tøffe havmiljøer. Per i dag er de fleste tradisjonelle flytende solenergiløsninger ikke egnet for drift i offshoremiljøer med store bølger og sterk vind. Det foreslåtte flytende solenergikonseptet har hovedfunksjoner som halvt nedsenkbare lette moduler, flåter laget av resirkulerbare materialer og en gitterformet parkkonfigurasjon med myke forbindelser. Alle disse funksjonene gjør solenergianlegget pålitelig i drift, enkelt å installere og enkelt å vedlikeholde. Tidligere ble det utført numeriske analyser og modelltester for en nedskalert park under ulike bølgeforhold. Den tekniske gjennomførbarheten til konseptet er foreløpig demonstrert ved de utmerkede bevegelsesegenskapene til parken i ekstreme bølger. Målet med Solar4Sea er å styrke de tidligere forskningsresultatene av det flytende solenergikonseptet, og å identifisere veier for neste utviklingstrinn. Sammen med norske og internasjonale partnere har prosjektteamet ambisjon om å gjøre flytende solenergi pålitelig, resirkulerbar og kostnadseffektiv.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020