Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing a life course approach in antenatal and postnatal care settings for prevention and reduction of non-communicable disease risks

Alternativ tittel: Implementing a life course approach in antenatal and postnatal care settings for prevention and reduction of non-communicable disease risks

Tildelt: kr 10,0 mill.

De siste tiårene har vi på globalt nivå sett en kraftig økning i ikke-smittsomme sykdommer (non-communicable diseases = NCDs), først og fremst diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, og psykiske lidelser. NCDs er en stor utfordring for personen som bli syk, men også for helsevesenet, og omtales som en av de største helse- og samfunnsutfordringene vi har. Det påvirker blant annet livskvalitet, utdanning og arbeidsproduktivitet. Risikoen for å utvikle NCDs kan reduseres gjennom de store risikofaktorene – dårlig kosthold, tobakksbruk, alkoholbruk, fysisk inaktivitet og psykisk uhelse. NCD forebygging bør starte så tidlig som mulig, og tiden før, i løpet av, og rett etter svangerskapet er trukket frem som spesielt gode perioder. Likevel er det et stort gap mellom forskning og praksis. Vi vil samarbeide med brukere for å forstå barrierene og mulighetene for å iverksette NCD forebyggende tiltak i svangerskapsomsorgen i Nepal. Vi vil bruke barrierene og mulighetene til å utvikle strategier for å sikre at de forebyggende tiltakene blir levert. Til slutt vil vi evaluere om NCD tiltakene og implementeringsstrategiene er akseptable, gjennomførbare og effektive for å redusere NCD-risiko blant unge kvinner under og etter svangerskapet. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med National Health Research Council (NHRC), og Kathmandu University School of Medical Science (KUSMS), Universitetet i Bergen, University of Queensland og Central Queensland University. Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Australias National Health and Medical Research Council via en internasjonal fellesutlysning for NCD forebygging i et livsløpsperspektiv, organisert av Global Alliance for Chronic Diseases.

The high burden of non-communicable diseases (NCDs) disproportionally affects Low- and Middle-income Countries (LMICs), where 85% of premature NCD deaths occur. Most countries are off-track in achieving SDG target 3.4, to reduce NCD premature mortality (30-69 years of age). Maternal and child health is inextricably linked with NCDs and their risk factors, and maternal and child health and NCD service integration, is recommended for efficient use of limited resources. Behavioural change interventions in the pregnancy and post-pregnancy periods, including tobacco and alcohol avoidance, healthy eating, physical activity, and psychosocial support, can prevent and reduce the risk of NCDs in current and future generations. However, the implementation of this evidence base is insufficient, especially in LMICs. In the IpreventNCD project, we propose to implement interventions around tobacco and alcohol avoidance, healthy eating, physical activity, and psychosocial support taken from the WHO’s recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience, and maternal and newborn care for a positive postnatal experience. The Exploration, Preparation, Implementation, Sustainment (EPIS) framework will guide our stepwise process, and our exploration of barriers and facilitators. We will build on the primary health care set up in Nepal, and co-adapt the selected interventions with users. We will use implementation mapping to tailor implementation strategies. We will use a hybrid effectiveness-implementation cluster randomized controlled trial to assess effectiveness and implementation outcomes including acceptability, feasibility, and cost.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn