Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Veikart for e-Fuels for flyindustrien i Midt-Norge

Tildelt: kr 0,39 mill.

E-Fuels er flydrivstoff som kan redusere utslippene fra flyindustrien allerede i dag. E-Fuels har mye lavere utslipp en konvensjonelle fossile drivstoff. E-Fuels er imidlertid signifikant dyrere og det mangler storskala anlegg for produksjon for å møte markedets utslippsreduksjonsmål. Det er behov for store mengder fornybar energi, løsninger for effektiv fangst og lagring av CO2. Tilgang på hydrogen samt biogass er kritiske faktorer. Dette prosjektet er en mulighetsstudie for konkurransedyktig produksjon av e-Fuels i Midt-Norge. Ledende flyoperatører som SAS, Norwegian og KLM har pekt på e-Fuels som den eneste realistiske løsningen for utslippsreduksjoner før 2030, fordi elektrifisering av flymarkedet er en stor utfordring rent teknisk. De første el-flyene forventes være tilgjengelige for kommersiell drift 2028-2030, men de vil være små og ha veldig begrenset rekkevidde. Den store fordelen med e-Fuels er at det kan brukes på samme måte som tradisjonelt fly-drivstoff i eksisterende fly og ikke krever utvikling av ny flyplassteknologi eller storskala innkjøp for å oppnå store utslippsreduksjoner i flybransjen. Utviklerne av fly og fremdriftssystemer har i dag ingen utslippsfrie tekniske løsninger for store fly, som er majoriteten av alle flyavganger over hele verden. Utfordringen med e-Fuels er lav produksjonskapasitet og høy pris. I Trøndelag og Norge finnes gode muligheter for å produsere både karbon, hydrogen og fornybar energi på bærekraftige måter, og etter hvert også lønnsomt. Denne studien skal undersøke dette, og forberede for en eventuelt videre hovedprosjekt som kan sette opp et partnerskap med bedrifter med teknisk kunnskap til å produsere e-Fuels, og med tilgang til ett nettverk som kan produsere karbon og hydrogen. Det finnes i dag initiativer for e-Fuels produksjon sør i Norge gjennom Iverson og Nordic Electrofuel og lenger nord med norsk e-Fuel, men ingen initiativer i Midt-Norge for å knytte den nasjonale infrastrukturen sammen.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025