Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Healthy soil with symbiotics (SYMBIOTICS)

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

346109

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Smartsoils forretningskonsept, og målet med Smartsoils produktutvikling er å anvende mikrobers funksjonelle egenskaper til å forbedre jordhelsen og dermed plantehelsen, og til slutt planetarisk helse. Vår tilnærming vil samtidig bidra til å redusere klimaendringer og miljøpåvirkningen fra matproduksjon gjennom økt karbonbinding og redusert behov for plantevernmidler og kunstgjødsel. Kvalifiseringsprosjektet har resultert i utvelgelsen av tre av mange segmenter der denne teknologien vil ha størst positiv påvirkning. Siden de fleste mikrober ikke kan dyrkes i laboratorier eller produseres i industriell skala, er de beste kildene til mikrober kompost. Kommersiell kompost er ofte av tvilsom kvalitet og mangler det brede biologiske mangfoldet som trengs for å være et godt næringssupplement til produksjonsjord. Kommersiell kompost mangler også dokumentasjon på mikrobiell sammensetning samt tilstedeværelsen/fravær av patogene arter. Av den grunn vegrer konvensjonelle bønder seg med å bruke kompost tross de potensielt mange fordelene. Dette viser et behov i markedet for "diagnostiske verktøy" for å bestemme tilstanden til jordhelse og jordforbedringsprodukter av høy kvalitet for å behandle syk jord. Vår DNA-sekvenseringsbaserte diagnosetjeneste vil bidra til å definere helsetilstanden og mikrobiell sammensetning av produksjonsjord. Kompostbehandlingsproduktene vi utvikler er analysert, godt dokumentert, kjemiske og ernæringsmessige egenskaper bestemt og det mikrobielle biologiske mangfoldet er kartlagt. Våre kompostbaserte produkter er skannet for tilstedeværelsen (fravær) av 350 plantepatogener, og våre produksjonsmetoder og oppskrifter som resulterer i en rik og velbalansert mikrobiota, skiller våre produkter fra andre på markedet, . Med data fra UiO og rollen til biologisk mangfold av jordmikrobiota som utgangspunkt, har kvalifiseringsprosjektet muliggjort et bredt og dypt dykk i et mangfoldig sett av markedssegmenter, fra barnehager og kirkegårder til frø-, frukt-, bær- og grønnsaksproduksjon. Prosjektets formål har vært å velge ut tre segmenter der produkter og løsninger for å diagnostisere og bedre jordhelse har størst effekt (skaper mest verdi). Prosjektet resulterte i at Smartsoil har valgt ut tre spesifikke produsenter av frukt/bær/grønnsaker, kirkegårder og en undergruppe av parker som "first mover"-segmenter. Videre arbeid vil bestå i testing og produkt-justeringer tilpasset disse tre segmentene.

Med kunnskap om jordmikrobiota som utgangspunkt, utvikler Smartsoil verktøy for «diagnose» av jordhelse og «terapi» av syk jord gjennom DNA analyse og tilføring av mikrober og næringsstoffer. Utfordringen så langt har vært at vi har identifisert utallige plante- og matproduksjonssegmenter samt mange andre segmenter knyttet til jord, som kan ha nytte av våre produkter og tjenester. Gjennom kvalifiseringsprosjektet har vi kunnet gjøre først en bred screening med påfølgende dypdykk i mangfoldet av ulike markedssegmenter, alt fra barnehager og kirkegårder til frø-, frukt-, bær- og grønnsaksprodusenter. Prosjektets formål har vært å velge ut tre segmenter der produkter og løsninger for å diagnostisere og bedre jordhelse har størst effekt (skaper mest verdi). Prosjektet har resultert i at Smartsoil har kunnet velge ut tre typer matprodusenter (av frukt/bær/grønnsaker), kirkegårder og en undergruppe av parker som "first mover"-segmenter vi skal fokusere på i vårt videre arbeid som vil bestå i testing og produkt-justeringer tilpasset disse tre segmentene.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020