Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET:(FORSTERK) BlueBio Sumafood_BCOM Commercial production of marine ingredients from Rest Raw Material

Alternativ tittel: BlueBio Sumafood_BCOM Kommersiell produksjon av marine ingredienser fra restråstoff

Tildelt: kr 0,22 mill.

Restråstoff oppstår overalt hvor vi foredler eller prosesserer næringsmidler, og i fiskeindustrien handler det i stor grad om innmat og avskjær etter sløying og filetering av fisk. I Norge har vi lange tradisjoner med å ta vare på restråstoffet, også i industriell skala, men veldig lite av restråstoffet fra fiskeindustrien går til humant konsum. I følge en rapport fra Sintef/Kontali er det kun 19% av restråstoffet som oppstår i Norge som blir benyttet til humant konsum. I tillegg kommer volumene som oppstår i andre land, etter at norsk fisk blir eksportert rundfryst eller sløyd. Dette ønsker Nuas Technology å gjøre noe med gjennom konseptet Bruk Fisken. Vi har utviklet en ny teknologi, som gjør det mulig å ta i bruk hele fisken til humant konsum. Prosessanlegget som er bygget er mobilt og kan dermed monteres vegg til vegg med eksisterende fiskeindustri. Med en kontrollerbar og lukket prosess tilfredsstiller vi kravene til matvareproduksjon og kan levere olje og protein til matvareindustrien. Nuas Technology planlegger nå en kommersiell produksjon og i Sumafood_BCOM får vi muligheten til å forberede dette på en gjennomgående og god måte. Målet med prosjektet er å forberede bedriften på oppstart av kommersiell produksjon sammen med utvalgte samarbeidspartnere.

Nuas Technology has developed and patended new technology to extract food grade marine ingredients from fish residuals. The technology consist of an vertical hydrolysis column with gentle stirring. The products from the process are protein, oil and bones. All three ingredients are suitable for both dietary products and food production. A global market for ingredients have been growing with 4-5 precent each year the last decade. On top of this, the world population growth calls for an increased food demand in the future aswell. The SuMaFood project intends to reduce food waste and increase the productive use of marine biomass by devising innovative methods of processing and preservation, and developing ingredients that will serve as the basis for new food products. As a partner in Sumafood, Nuas Technology will now through Sumafood_BCOM prepare for a commercial production of food grade ingredients from fish residuals based on the experience we have gained in the Sumafood project. Nuas Technology is ready and able to start and complete this project.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Sirkulær økonomiKommersialiseringHavbrukFôr og ernæringAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)BioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderForskningResponsible Research & InnovationLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUMarinMatPortefølje InnovasjonCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020LTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMatTrygg verdikjedeNaturmangfold og miljøUtviklingsarbeidLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningCo-Funded/ERA-NETMatMat - Blå sektorLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMarinMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBransjer og næringerNæringsmiddelindustriHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiAnvendt forskningBioøkonomiBioteknologiIndustriell bioteknologiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakMarinHavbrukLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje ForskningssystemetInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderGrunnforskningAvanserte produksjonsprosesserBioteknologiMatGlobal matsikkerhetLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, polar og miljøBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningKlimarelevant forskningPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Klima og miljø