Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

InnFiber

Alternativ tittel: InnFiber

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektnummer:

346271

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Målet med InnFiber-prosjektet er å utvikle neste generasjon åpne- og lukkemekanisme for væskekartonger, og teknologien som trengs for å produsere denne. Den nye åpne- og lukkemekanismen vil ha vesentlige forbedringer med hensyn til miljøpåvirkning og resirkulerbarhet. Sentrale forskningsaktiviteter i prosjektet omfatter utvikling av nytt materiale, nytt produktdesign og ny produksjonsteknologi. Målet er å bruke eksisterende tappe- og appliseringslinje, eller en modifisering av denne. Ved å utvikle, produsere og tilby en ny åpne- og lukkemekanisme for væskekartonger vil Elopak møte samfunnets og forbrukernes etterspørsel etter mer miljøvennlig emballasje.

Elopak er en internasjonal leverandør av papirbaserte emballasjeløsninger for drikke og flytende næringsmidler, samt selekterte flytende non-food-produkter. Plastavfall er en av dagens største samfunnsutfordringer og etterspørselen etter alternativer til plastbaserte produkter er høy og økende. Den overordnede idé i dette prosjektet er å utvikle og demonstrere en helt ny og innovativ plastfri åpne-/lukkemekanisme for væskekartong, som møter markedets og samfunnets økende etterspørsel etter løsninger på verdens plastproblem. Den nye åpne-/lukkemekanismen vil ha vesentlige forbedringer med tanke på miljøpåvirkning og resirkulerbarhet. Prosjektet er ambisiøst, og forskningsaktivitetene vil dreie seg om nye produksjonsmåter for åpne-/lukkemekanismer, ny materialteknologi og nytt design.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet