Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

GreenAdd - Green and Non-Toxic Flame Retardant Additives

Tildelt: kr 74 999

Flammehemmere er kjemiske tilsetningsstoffer som benyttes til å redusere brennbarheten i materialer. Selv om de er effektive er det et problem at mange av dagens flammehemmere er basert på kjemikalier som er helseskadelige for mennesker og ikke miljøvennlige. Til tross for behovet for grønne og ikke-giftige alternativer, har man ennå ikke funnet en universell løsning som tilbyr lignende eller høyere effektivitetsnivåer samtidig som den oppfyller miljøbehovene. Vi utvikler et "deep tech" produkt, D-PYRE® - det grønneste flammehemmende middelet i verden, som kombinerer enestående effektivitetsnivåer uten noen kjente helsefare. Etter å ha validert D-PYRE® vellykket, er vi klare til å demonstrere produktet vårt for testbrukere (potensielle kunder) fra ulike sektorer. Dette vil være det avgjørende punktet for å låse opp videre investeringer for kommersialiseringen av D-PYRE®. Derfor er støtten fra EIC kritisk for at Bioenvision skal kunne levere løsningen som vil utfordre og sette en nye standard i det globale markedet for flammehemmere.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa