Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum computing for the defence sector

Alternativ tittel: Quantum Computing for forsvarssektoren

Tildelt: kr 4,0 mill.

I dette prosjektet undersøker vi mulighetene som quantum computing har når det gjelder å løse komplekse optimaliseringsutfordringer innen forsvarssektoren. Vårt mål er å utforske ulike områder der quantum computing kan anvendes. Siden målene innen forsvarssektoren skiller seg fra de i industriell sektor krever det videre undersøkelse. Ved å samarbeide med NeQst ser vi en flott mulighet til å utveksle metoder og teknisk kunnskap, noe som gir gjensidige fordeler. For å oppnå effektiv fremgang, følger vi en smidig tilnærming. Først blir potensielle bruksområder foreslått og vurdert av FFI for å fastslå deres relevans for forsvarssektoren. Deretter vurderer SINTEF egnetheten til disse bruksområdene for kvantealgoritmer. Gjennom iterativ evaluering forkaster vi bruksområder som ikke oppfyller kriteriene, og inkluderer nye for vurdering. Denne prosessen fortsetter til et lite antall sterke kandidater gjenstår, som blir underlagt grundig analyse. Vårt hovedmål er å avdekke potensialet til kvantecomputing for forsvarssektoren, med spesiell fokus på å løse høyeffekts optimaliseringsproblemer identifisert av FFI. Ved å utforske og forstå kapasitetene til kvantecomputing innen forsvarssektoren, håper vi å bidra til fremskritt som vesentlig kan forbedre forsvarsstrategier og -operasjoner. Dette prosjektet fungerer som et springbrett for å utnytte kraften til kvanteteknologi til fordel for nasjonal sikkerhet og forsvar.

We recognize quantum computing's potential in addressing discrete optimization challenges in the defence sector. This project aims to explore various use cases where quantum computing can be applied, considering that the objectives within the defence sector differ from those in the industrial domain, requiring additional research. The synergy between NeQst and this project lies in the shared methods and technical aspects, offering mutual benefits. Following an agile approach, suggested use cases are assessed for relevance by FFI and suitability for quantum algorithms by SINTEF. Through iterative rounds, use cases that do not meet the criteria are discarded, and new ones are added for evaluation until a few strong candidates remain, which undergo in-depth analysis. The main goal is to explore the potential of quantum computing for the defence sector, focusing on high impact optimization problems suggested by FFI.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon