Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robotic Handling of Reusable Surgical Equipment

Alternativ tittel: Robotisert Håndtering av Kirurgisk Gjenbruks Utstyr

Tildelt: kr 8,6 mill.

Robotisert håndtering handler om å automatisere og effektivisere prosesser på sykehus når det kommer til vasking, sterilisering, inspisering og klargjøring av kirurgisk utstyr. Dette er ressurskrevende manuelle oppgaver som krever høyt kompetent personell. Formålet med «Robothender» er å hjelpe sykehusene slik en har mulighet til å møte de utfordringene som kommer med blant annet mangel på helsepersonell i årene fremover. Vi ønsker å fristille flere varme helsehender til pasienter slik at samarbeidende roboter kan bistå i de mer repetitive og standardiserte prosessene. «Robothender» skal bygge videre på vår utviklede løsning "Skanner ID" for identifisering og sporing av kirurgisk gjenbruksutstyr, uten behov for at det er fysisk merket. Det gjør at vi da vet ned i detaljnivå om hvert enkelt utstyr, som da muliggjør at vi kobler på robothåndtering. Prosjektet er delt opp i arbeidspakker og milepæler for å kvalitetssikre prosessen. Det handler om å klassifisere, gripe, håndtere og unikt identifisere kirurgisk gjenbruksutstyr. Vi har involvert både fremtidige kunder, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og samarbeidspartnere på teknologi og design i dette prosjektet. Ifølge vår litteratur undersøkelse finnes det ikke gode robotiserte løsninger på markedet som kan håndtere kirurgisk utstyr på nåværende tidspunkt. Det som finnes med magnetisering bryter med det ikke-magnetiske designet til mye av det kirurgiske utstyret. I prosjektet vil vi da se på alternative løsninger for å kunne håndtere alt utstyret uansett om det er de er magnetiske eller ikke. Resultatene av dette prosjektet vil være viktig for å kunne utvikle en robotisert løsning som passer til håndtering av kirurgisk utstyr som ofte er små og kan være vanskelige å gripe for litt større roboter.

The RobotHandleS project is based on an explicit expressed motivation from the health trust partners to automate the handling of RSEs in hospitals, and builds on an existing "Innovasjonspartnerskap" with Helse Bergen, "the Scanner ID", developing a novel scanning technology to uniquely identify clean and ordered RSEs. Our literature and industry research, as well as the healthcare partners’ conclusion in the process of awarding the “innovasjonspartnerskap”, strongly indicates that there is currently no commercial system that offers an integrated AI robotic solution for automatic identification and handling of RSEs. RobotHandleS will improve the "Scanner ID" solution by being able to classify, grasp, handle and uniquely identify RSEs by using 3D AI robot solutions. Classifying clean and ordered RSEs on a flat surface is already possible through the "Scanner ID", but RobotHandleS ambition of classifying all RSEs requires more research into how to classify highly reflective (and flexible) RSEs in a cluttered bin (3D). Grasping using magnetization only works on a subset of RSEs, and violates the non-magnetic design of RSEs. RobotHandleS ambition to develop technology that can robustly grasp all types of RSEs requires more research into how grasping RSEs without magnetizing items. Handling (including stacking) is a mature field in robotics, but RobotHandleS' aim make RSEs ready for unique identification requires more research into how to pre-clean and dry RSEs. RobotHandleS will develop an integrated AI robotic solution to solve the above. However, new research is required to develop functionality and new interfaces between components, and to develop a dedicated framework for system integration.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena