Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

T-3000 - Thru-tubing, riggløs plugging av brønner med Bismuth Alloy (M3)

Alternativ tittel: T-3000 Thru-Tubing, rig-less pluging of wells using Bismuth

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

346341

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Geografi:

Mer enn 2500 brønner bare på norsk kontinentalsokkel skal plugges i årene som kommer. Dagens metoder innebærer plugging fra rigg og svært høye kostnader. Prosjektet omhandler utvikling og demonstrasjon av en ny metode for permanent plugging av brønner fra rigg eller fartøy ved anvendelse av det kabelkjørte, riggløse nedihullsverktøyet T-3000. Det nye med denne løsningen er et verktøy som muliggjør kontrollert oppvarming av en spesialutviklet legering (Bismuth) som skal ‘tette’ brønnen. Prosjektet er et viktig skritt på veien mot helt riggløs P&A (plugging og avvikling). Metoden gir også høyere sikkerhet mot fremtidige lekkasjer fra brønn, samt redusert behov for håndtering av spesialavfall. En annen egenskap ved verktøyet er muligheten for kostnadseffektiv og miljøbesparende omplassering av brønnpluggen ved eventuelt fremtidige behov for bruk av brønnen, til f. eks CO2 lagring eller produksjon av ‘blå’ hydrogen. Potensialet for reduserte kostnader og utslipp er betydelig. Prosjektets fremste nytteverdi kan knyttes opp mot reduserte kostnader og utslipp som følger av bruk av fartøy i stedet for rigg. Første del av prosjektet - utvikling av systemdesign og operasjonsprosedyrer – skal gjennomføres i løpet av første kvartal i 2024. Vi må identifiseres hvilke komponenter som trengs for innkjøring og operasjon av verktøyet, samt hvordan disse skal samkjøres. Det må etableres prosedyrer for klargjøring av brønn, verktøy, samt innkjøring og operasjon av verktøy. Det må innhentes oversikt og vurdering av brønnenes tilstand og metoder for barriereverifikasjon. Kunnskapen som innhentes i starten er nødvendig for å utarbeide en overordnet design av verktøyet, som er målet for den første fasen av prosjektet.

Wellstrøm AS har gjennom IPD-prosjektet for et "big-bore" verktøy gjort noen oppsiktvekkende funn, som gjør at en nå ser muligheten til å utvikle et verktøy som kan sette en bismuth-plugg through tubing, av svært høy kvalitet. Det betyr at mens foregående verktøy kan plugge riggløst i allerede klargjorte brønner, der produksjonsrør er trukket, kan T-3000 sette plugg fra produksjonsrør. En eliminerer da behovet for rigg, når produksjonsrør ikke lenger å trekkes. Legeringen som brukes (M3), tettere sprekker/porer ned til 5 mikron, har en Veritas sertifisert levetid i brønn på 3000 år, og kan når den anvendes i Wellstrøm sitt pluggdesign tåle 9 ganger større trykkforskjell enn ren bismuth. Dette prosjektet omhandler utviklingen og kvalifiseringen av et slikt verktøy fra verksted, via testrigg på land til offshore demontrasjon.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk