Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Transforming Learning and Development A study on the 70:20:10 learning framework using VR and AI to enhance organizational outcomes

Alternativ tittel: Transformasjon av Læring En studie av læringsrammeverket 70:20:10 med bruk av VR og AI for forbedrede organisatoriske lærings resultater.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

346384

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I en tid drevet av digital transformasjon, er prosessene for læring i arbeidslivet mer enn modne for en revidering. Med dette forskningsprosjektet ønsker vi å ta læring og utvikling i arbeidslivet til et nytt nivå. Hovedmålet vil være en omfattende gjennomgang og effektivitetsvurdering av 70:20:10 rammeverket som anvendes i mange organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Rammeverket har en helheltlig tilnærming til læring og avgrenser læring til tre sentrale læringsarenaer: 10 % gjennom formell læring, 20 % læring med og fra andre, og 70 % gjennom anvendelse av det man har lært og kan i reelle arbeidssituasjoner. Dette forskningsprosjektet ønsker å undersøke effektiviteten av dette rammeverket: Er det slik at rammeverket på en effektiv måte kan sikre endring i adferd gjennom ulike læringsintervensjoner, og kan det medføre målbare forbedringer og organisatoriske endringer. Dernest ønsker vi å utforske hvorvidt man ved introduksjon av ny teknologi, VR spillteknologi (virtuell virkelighet) og KI (kunstig intelligens) , kan effektivisere og endre lærings -og utviklings prosessen ytterligere og ikke minst systematisere målingen av dette. Forskningsprosjektet ønsker å se på bruk av VR for å forbedre læringsprosessene, men mer viktig – hvordan VR eller annen teknologi kan skape psykologisk trygghet til å øve seg på reelle problemstillinger og situasjoner før ny kunnskap anvendes i det virkelige liv. Antagelsen er at med en psykologisk trygg VR kontekst vil man lære raskere, være mer fokusert og emosjonelt tilstede og ikke minst føle seg mer selvsikker på å anvende nyervervet kompetanse i det virkelige liv.

Investing in Learning and Development (L&D) typically involves classroom courses or digital methods like e-learning or digital classrooms. However, these interventions often fail to bridge the gap between knowledge and real-life application. Many organizations focus primarily on formal learning, neglecting the other three learning arenas: learning through others, learning through practice, and on-the-job learning. This study argues that a sole emphasis on formal learning cannot drive behavior change effectively. Instead, combining the different learning arenas is crucial for achieving behavior change and business impact. While the 70:20:10 framework has gained popularity for its focus on formal courses (10), learning through others (20), and on-the-job learning (70), it is essential to integrate all three arenas to maximize organizational impact. However, the 70:20:10 model has a limitation regarding the learning arena of practice. Bridging the gap between learning and real-life application is challenging. Here, technologies such as Virtual Reality (VR) and Artificial Intelligence (AI) play a vital role in driving behavior change and enhancing organizational outcomes for L&D initiatives. VR enables immersive, safe practice in simulated environments that closely resemble real-life dilemmas. AI can capture data from VR practice, as well as other relevant business data, combining these datasets to offer new insights and document behavior change. Ultimately, these technologies contribute to enhanced organizational outcomes, ensuring the effective utilization of time and resources invested in L&D initiatives.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd