Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Teknologi-plattform for deteksjon av giftige gasser

Alternativ tittel: Technology platform for detection of toxic gases

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

346389

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Giftige gasser kan være dødelige selv i svært lave konsentrasjoner, og over tid kan de medføre livstruende sykdommer ved enda lavere konsentrasjoner. Det er derfor viktig å ha gode sensorer som kan detektere disse gassene. Optronics har sammen med SINTEF tatt fram to nye og unike konsepter for deteksjon av giftige gasser. I første fase av dette prosjektet vil vi evaluere de to konseptene opp mot hverandre, og i andre fase av prosjektet vil vi velge en av konseptene og utvikle komponenter for å teste ut måleprinsippet. Begge måleprinsippene er basert på nyvinninger innen optisk måleteknikk. Disse nyvinningene er mulig på grunn av Optronics og SINTEF’s spesialkompetanse, og denne spesialkompetansen er verdensledende innen dette feltet. Denne kompetansen er bygd opp gjennom strategisk satsing på mikro- og nano-teknologi og optikk. Det finnes teknologier som kan detektere giftige gasser, for eksempel MOS og elektrokjemisk, men disse har store svakheter: * sensorelementet brukes opp og må byttes regelmessig * sensorelementet kan slutte å virke uten at bruker blir varslet og må derfor ofte testes * detektoren må kalibreres regelmessig da nøyaktigheten reduseres raskt og de viser feil De nye optiske konseptene har ikke disse svakhetene, vil være tilnærmet vedlikeholdsfrie og ha svært rask respons. Begge konseptene vil redusere kost og øke ytelsen, og vil således være disruptive innen området. Ved slutten av prosjektet vil det sammenstilles en demonstrator, og denne vil bli brukt til å verifisere måleprinsippet opp mot kravspesifikasjonen.

Optronics har sammen med SINTEF tatt fram to nye og unike konsepter for deteksjon av giftige gasser. I første fase av dette prosjektet vil vi evaluere de to konseptene opp mot hverandre, og i andre fase av prosjektet vil vi velge en av konseptene og utvikle komponenter for teste ut måleprinsippet. Begge måleprinsippene er basert på nyvinninger innen optisk måleteknikk. Disse nyvinningene er mulig på grunn av Optronics og SINTEF’s spesialkompetanse innen dette området, og denne spesialkompetansen er verdensledende innen dette feltet. Denne kompetansen er bygd opp gjennom strategisk satsning på mikro- og nano-teknologi og optikk. Det finnes teknologier som kan detektere giftige gasser, for eksempel MOS og elektrokjemisk, men disse har store svakheter: * sensorelementet brukes opp og må byttes regelmessig * sensorelementet kan slutte å virke uten at bruker blir varslet og må derfor ofte testes * detektoren må kalibreres regelmessig pga. stor drift De nye optiske konseptene har ikke disse svakhetene, vil være tilnærmet vedlikeholdsfrie og ha svært rask respons. Begge konseptene vil redusere kost og øke ytelse, og vil således være disruptive innen området. Ved slutten av prosjektet vil det sammenstilles en demonstrator, og denne vil bli brukt til å verifisere måleprinsippet opp mot kravspesifikasjonen. En rekke kunder etterspør en optisk og tilnærmet vedlikeholdsfri detektor. Dersom detektoren fungerer som tiltenkt, vil Optronics få den ut på markedet så raskt som mulig.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum