Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Trening som behandling av spondyloartritt

Alternativ tittel: Exercise as treatment for spondyloartritt

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

346432

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Norsk: I Norge er lidelser som påvirker bein og ledd, som for eksempel artritt, ikke bare en helsekrise; de er også en økonomisk byrde som koster landet over 255 milliarder norske kroner i året! Det er mange penger brukt på helsetjenester, medisiner, og til og med tapt arbeidsdager. En Mulig Løsning Nylige studier antyder at trening kan hjelpe betydelig for folk med disse tilstandene. Høyintensitets treningsprogrammer designet for pasienter viser lovende resultater i å redusere smerter og forbedre generell velvære. Men det er en hake: medisiner som TNF-hemmere er også effektive, men kan være dyre. Det Digitale Perspektivet Så, kan vi bruke teknologi for å gjøre behandlingen både effektiv og rimelig? Ideen er å bruke digitale verktøy for å hjelpe pasienter å holde seg til deres treningsrutiner, noe som kan redusere behovet for kostbare medisiner. Fjernoppfølging kunne også hjelpe leger med å følge opp pasientene sine uten å kreve hyppige, kostbare besøk. Hvorfor Er Dette Viktig? Å finne en kostnadseffektiv behandling er ikke bare bra for pasientene; det er avgjørende for Norges helsesystem. I tillegg kan teknologiske løsninger sørge for at alle har lik tilgang til behandling, uansett hvor de bor i landet. Kort sagt, har denne studien som mål å finne ut om digitale verktøy kunne være nøkkelen til å takle dette smertefulle, kostbare problemet for godt.

Doktorgradsprosjektet vil bidra med forskningsresultater som utgjør en viktig del av en større innovasjon som er et kjerneprosjekt og et satsingsområde i bedriften. Innovasjonen vil åpne nye markedsmuligheter og øke bedriftens konkurranseevne i internasjonal målestokk. Prosjektets store potensiale ligger i å finne en løsning hvor helsevesenet har mulighet for å understøtte tverrsektoriell utvikling innenfor digital helseteknologi. Det å kunne ta i bruk proprietære løsninger vil både kunne generere nytt entreprenørskap og samtidig øke mulighetsrommet for helsesektoren i å ta i bruk de beste løsningene markedet har å tilby. Det å f.eks. kunne integrere brukerdata fra sportsklokker vil være banebrytende i helsevesenet og overførbart til forskjellige pasientgrupper som revmatologi, overvekt, diabetes og hjerte/karsykdommer. Vi skal lage en digital plattform som muliggjøre fjernbehandling av pasienter, og egenbehandling forpasienter med behandlingsopplegg laget både av terapeuten og av teknologien selv. Gjennom bruk av tredjepart og artificial intelligence (AI) vil vi kunne øke kvaliteten på persontilpasset pasientoppfølging, bidra til mindre ressursbruk i helsevesenet og fremme nytt entreprenørskap i Norge innenfor e-helse. Gjennom prosjektets videreføring i regi av forskningsprosjektet SPARK, vil vi kunne bruke kunnskapen vi tilegner oss til å dokumentere effekten trening gir for pasientens sykdomsaktivitet og måle hvilket positivt bidrag en digital løsning vil gi for individet og samfunnsøkonomisk. Forskning på aktivitet og trening er avhengig av en plattform til levering av trening og sikker datainnsamling og denne plattformen må også være et egnet verktøy i forskningen med gode løsninger og brukerflater på alle nivåer.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd