Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Vertical sustainable platform organizations

Alternativ tittel: Vertical sustainable platform organizations

Tildelt: kr 16,0 mill.

Forbrukerplattformer er en av de viktigste fremtidsnæringene i Norge og kan bidra med 28 milliarder i økt verdiskapning frem til 2030. Vi i FINN.no/Schibsted Nordic Marketplaces (NMP) skal drive transformasjonen av våre nordiske brands og skape neste generasjons markedsplass for jobb, eiendom, gjenbruk og mobilitet som dekker alle de nordiske landene og vi i Gjensidige skal levere fremtidens plattform for forsikring, fondsparing og pensjon, også for Norden. Våre selskaper blir utfordret av både en rekke smidige startups og de store plattformene (som WealthFront, Apple, Google, og Amazon) som har enorme kundebaser og ressurser, og som raskt kan utvikle og kjøpe opp ny teknologi. Dagens fremgangsmåte for produktutvikling i NMP og Gjensidige må derfor gå raskere. Vi må lykkes med en smidig transformasjon og organisere oss i produktorganisasjoner bestående av produktteam som har ende-til-ende ansvar (det vi kaller vertikaler). Slik organisering vil kunne bidra til reduserte avhengigheter og økt kompetanse innenfor hver vertikal. Selskaper som lykkes med å organisere produktutviklingen med autonome og sterke vertikaler er spådd å få en økt omsetning på 10-20%. Dette er på grunn av raskere reaksjonsevne, økt fart i produktutvikling mot eksisterende og nye kundesegmenter og høyere kvalitet og tilpasning av tjenester til spesifikke kundegrupper. VertiGO skal utvikle en forskningsbasert metode som gjør det mulig å transformere til vertikal organisering og som tilbyr teknikker og prosesser for effektiv produktutvikling. Som konsekvens vil også innovasjonskraften i Norge styrkes ved at NMP gjør den tilgengelig for andre virksomheter. VertiGO består av tre nøkkelinnovasjoner 1) teknologi og metode for datadreven vertikal transformasjon 2) metode og praksiser for kontinuerlig «aligned autonomy» der produktsentriske vertikaler jobber koordinert 3) teknologi og prinsipper for intern «development experience (DevX)»-plattform som gjør kryssfunksjonelle team selvbetjente.

FINN.no og Gjensidige står ved et veiskille i utvikling av sine forbrukerplattformer. Tradisjonelt har vi fokusert på optimalisering horisontalt, på tvers i konsernet, noe som har medført en høy intern kompleksitet og avhengigheter mellom forretningsområder, team og teknologier. Implementering av nye produkter går for sakte, og vi blir nå utfordret av store internasjonale selskaper med enorme ressurser og små raske selskaper. Vårt konkurransefortrinn er å kombinere vår strategi for bærekraft og sirkulær økonomi, god kundeinnsikt, teknologi, og effektive arbeidsprosesser tuftet på den norske modellen med høy tillit, autonomi og involvering. VertiGO vil muliggjøre fremtidens forbrukerplattformer for bærekraftig forsikring og handel. Vi skal utvikle et nytt og innovativt rammeverk for tjenesteutvikling og samtidig transformere våre virksomheter til ‘vertikaler’ (autonome forretningsområder innad i virksomheten). Vi skal lage en utviklingsplattform som gjør vertikalene og deres kryssfunksjonelle produktteam selvbetjente, og som støtter et bredt spekter av roller og funksjoner, ikke bare utviklere. VertiGO tilbyr teknologi for at produktteam jobber datadrevent, og metoder for at team, forretningsområder og interessenter er alignet. Dette forutsetter tre delinnovasjoner: • Teknologi og metode for datadreven vertikal transformasjon. • Metode og praksiser for kontinuerlig «aligned autonomy» der produktsentriske vertikaler (produktområder og deres autonome team) jobber koordinert. • Teknologi og prinsipper for intern «development experience (DevX)»-plattform som gjør kryssfunksjonelle team selvbetjente. I tett samarbeid med SINTEF skal vi gjennom aksjonsforskning utforske sentrale spørsmål: • Hvilket ansvar og myndighet skal vertikaler og kryssfunksjonelle team ha i et komplekst økosystem? • Hvordan sette opp og utvikle plattform og økosystem for distribuert datahåndtering? • Hvilken teknologi på den interne utviklingsplattformen gir høy DevX for kryssfunksjonelle team?

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet