Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrate and test a new Compact Once Through Steam Generator (COTSG) as a core component of offshore Combined Cycle Power Plants (CCPP).

Alternativ tittel: Demonstrasjon av lettvekts Once Through Steam Generator (OTSG) for bruk i offshore Combined Cycles.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

346573

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Organisasjon:

Geografi:

Techouse AS betydelig suksess med å implementere gassturbin kombinerte syklusløsninger på offshoreinstallasjoner som resulterer i 22-25% reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med konvensjonelle gassturbinløsninger. Den kombinerte syklusen er en varme- og kraftløsning der varme fra eksosen fra gassturbinene brukes til å generere overopphetet damp under trykk. Dampen brukes til å produsere mer kraft i en dampturbin. Effekten økes med 30-33% eller den nødvendige effekten produseres med 22-25% mindre drivstofforbruk enn den konvensjonelle løsningen der bare gassturbiner brukes. Systemet gir også varme til å levere prosessvarme. Utfordringen med slike løsninger er vekten og størrelsen på varmegjenvinningsutstyret, såkalte Once Through Steam Generators (OTSG), som genererer damp fra gassturbineksosen. I DEMO-prosjektet skal en lett OTSG bygges og testes for å bevise at det er mulig å bygge en robust OTSG. Viktige tester vil bli utført med hensyn til ytelse, vibrasjoner og tretthet. Målet er å oppnå en 40-50% reduksjon av vekt og en 10-15% reduksjon i fotavtrykk.

Demo COTSG will test a Compact Once Through Steam Generator (COTSG). A conventional OTSG represents a core component of a Combined Cycle Power Plants (CCPP). CCPP increases power plant efficiency up to 33% and consequently reduce Greenhouse Gas Emissions (GHG) by 25%. Use of CCPP will also considerably reduce emissions of pollutant gases. The basic technology of combined cycle implementation in the O&G offshore market started in the nineties with a few units. A few new systems have been installed in recent years, but since the footprint and weight have not changed significantly, this is still a major problem that reduces use considerably. Techouse AS' COTSG is new in the sense that it will significantly reduce weight and footprint of the units and as such make the CCPP technology more applicable and attractive. Demo COTSG most critical challenges will be to - find, develop and validate material qualities, designs and component specifications - design for vibration control - Thermal fatigue as a function of gas turbine load cycling - identify and solve potential design limitations - validate thermal design correlations - identify operating conditions with respect to design considering weight and power generation. The Demo COTSG project will validate through pilot testing, the new compact technology operation ability and reliability in order to ensure and enable safe and timely deployment in brownfield and greenfield oil and gas installations. Demo COTSG will contribute to reaching 2030 and 2050 environmental goals and will also strengthen Norway’s position as a provider of efficient and environmentally conscious technology.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk