Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Green AI for Sustainable Shipping

Alternativ tittel: Grønn AI for bærekraftig skipsfart

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektnummer:

346603

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Den maritime næringen står overfor et enormt press for å redusere klimagassutslippene fra skipsfarten, som i dag utgjør 3 % av globale klimagassutslipp. For å hjelpe skipsfartsnæringen med å av-karbonisere, har internasjonale reguleringsorganer pålagt den maritime sektoren krevende tiltak, f.eks. IMO CII, EU ETS, Fuel EU, etc. Det store CO2-fotavtrykket til skipsfarten tilskrives i stor grad ineffektiv bruk av energi på grunn av ikke- optimalisert reiseplanlegging og/eller gjennomføring. Det har tidligere vært anslått at implementering av energieffektivitetstiltak alene kan gi mer enn 40 % av CO2-kuttene som kreves for å nå våre globale oppvarmingsmål. Motivert av denne innsikten vil GASS utvikle og distribuere en datadrevet løsning for fraktavkarbonisering ved bruk av toppmoderne maskinlæring og digital tvillingteknologi for å forbedre energieffektiviteten til seilaser gjennom en rekke tiltak, inkludert optimalisering av fartøy, ruter og hastighet . Merverdien til GASS-løsningen vil være å gjøre redere og operatører i stand til å redusere totalt utslipp av klimagasser og bidra til den grønne omstillingen, forbedre den total ytelsnenpå fartøyet for å forbli lønnsom, samt å overholde nye forskrifter og certeparti-avtaler.

The shipping industry has an important milestone to reach in only 7 years – halve greenhouse gas (GHG) emissions from shipping, which currently amount to 1.2 GT of CO2 equivalents yearly. An important factor contributing to such a large CO2 footprint of shipping is the inefficient use of energy due to non-optimized voyage planning and/or execution. Existing solutions to this problem rely on sparse data sources and simplified assumptions about a vessel and its environment when optimizing vessel and voyage performance, resulting in suboptimal energy usage. GASS will challenge these established solutions and develop novel AI-enhanced technology and Go2Market services for enabling sustainable shipping by leveraging massive data sources to improve the energy efficiency of voyages through a range of operations including optimized voyage routing and speed. The added value will be in enabling vessel owners and operators to reduce GHG emissions and contribute to the green transition, improve vessel and voyage performance to remain profitable, as well as to comply with new regulations and charter party agreements. The GASS consortium is uniquely positioned to realize the project ambition, being an interdisciplinary team gathering leading Norwegian maritime companies with the roles of digital maritime technology provider NAVTOR (NVT), maritime data provider ScanReach (SCAN), ship owners Grieg Star (GS) and SinOceanic Shipping (SS), top academic expertise in machine learning in maritime Simula (SRL), maritime industry cluster Maritime Cleantech (MC), and Katapult test center Sustainable Energy (SE).

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder