Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Reduce, Reuse, Recycle; Sirkulære løsninger og redusert forbruk av jomfruelig plast til matemballasje

Alternativ tittel: Reduce, Reuse, Recycle; Circular packaging solutions and reduced consumption of virgin plastic for food packaging

Tildelt: kr 44,1 mill.

Prosjektnummer:

346610

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Re3-Plast prosjektet skal utvikle teknologier og løsninger som vil redusere forbruket, øke gjenbruk samt øke gjenvinningen av plastemballasje til bruk i ny matemballasje. Matemballasje utgjør den største andelen av plastavfall fra husholdningene, med et stort potensial for ressursutnyttelse ved gjenvinning. Samfunnet og myndigheter retter oppmerksomheten mot det høye plastforbruket og mangel på sirkularitet i Norge. EU har foreslått en ny forordning som vil kreve betydelig innovasjon og utvikling av industrielle løsninger som gjør det mulig å oppfylle de nye lovkravene. For at norsk industri skal være forberedt og kunne imøtekomme disse kravene er det et betydelig behov for ny teknologi, sirkulære systemer og endret sammensetting av matemballasje. Re-3-Plast prosjektet skal jobbe innen de tre pilarene: Reduce, Reuse, Recycle. Vi skal utvikle ny teknologi for å; unngå unødvendig bruk av plast, gjøre matemballasje gjenbrukbar eller gjenvinnbar, muliggjøre avansert utsortering av matemballasje og øke bruken av gjenvunnet plast i matemballasje. Det er viktig at endringene i emballasjens design, materiale og sammensetning, og i nye løsninger ivaretar matens kvalitet og holdbarhet og ikke medfører økt matsvinn og/eller miljøbelastning. Prosjektet vil også føre til nye markedsmuligheter for teknologi- og emballasjeprodusentene og gi bedre forutsetninger for å tilby markedstilpasset sortering av husholdningsplast i Norge. Prosjektet har et sterkt konsortium som representerer emballasjeverdikjeden gjennom de største matprodusentene i Norge, emballasjeprodusenter, teknologileverandører for emballering, etiketter og sortering, plastreturselskap og ledende FoU-partnere.

Re3-Plast prosjektets målsetning er å utvikle teknologier og løsninger som vil redusere forbruket, øke gjenbruk samt øke gjenvinningen av plastemballasje til bruk i ny matemballasje. Matemballasje utgjør den største andelen av plastavfall fra husholdningene, med et stort potensial for ressursutnyttelse ved gjenvinning. Samfunnet og myndigheter har satt fokus på det høye plastforbruket og mangel på sirkularitet i Norge. EU har foreslått ny forordning som vil kreve betydelig innovasjon og utvikling av industrielle løsninger som muliggjør de nye lovkravene. Prosjektets bedrifter har startet med arbeidet for å imøtekomme disse kravene, men det er et betydelig behov for ny teknologi, sirkulære systemer og endret sammensetting av matemballasje som enten kan bidra til å reduksjon, gjenbruk og/eller gjenvinning til ny matemballasje. Dette krever både systemisk og teknologisk innovasjon. Det er viktig at endringene i emballasjens design, materiale og sammensetning og nye løsninger utvikles og testes grundig i prosjektet slik at matens kvalitet og holdbarhet ivaretas og ikke medfører økt matsvinn og økt klima- og miljøbelastning. Resultatene fra prosjektet vil gjøre det mulig for bedriftene å møte eller overgå de krevende lovforslagene som er forventet. Prosjektet vil også føre til nye markedsmuligheter for teknologi- og emballasjeprodusentene og gi de beste forutsetninger for å tilby markedstilpasset sortering av husholdningsplast i Norge. Prosjektet har et sterkt konsortium som representerer emballasjeverdikjeden gjennom de største matprodusentene i Norge, emballasjeprodusenter, teknologileverandører for emballering, etiketter og sortering og produsentansvarselskapet som skal bygge ny nasjonal infrastruktur for plastemballasje. I tillegg har Re3-Plast med seg sterke FoU-partnere innen relevante fagområder.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet