Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bevegelseskompensert landingssystem for maritime droneoperasjoner

Alternativ tittel: Motion compensated landing system for maritime drone operations

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektnummer:

346612

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Organisasjon:

Geografi:

Offshore havvind er en raskt voksende industri, og behovet for å inspisere vindturbinene jevnlig er stort. Tradisjonelt har dette blitt gjort av klatrere, men dette er en risikofylt og arbeidskrevende prosess. Droner kan være et alternativ, men de er også utsatt for risiko for å gå tapt eller skade seg under inspeksjonen. Særlig gjelder dette ved bruk av konvensjonelle droner som er designet for bruk fra land, og som ikke er tilpasset maritime operasjoner. Dette prosjektet, ledet av Stable AS, skal utvikle et system som gjør droneinspeksjon av offshore havvindturbiner tryggere og mer effektiv. Systemet vil bestå av en dynamisk plattform med seks frihetsgrader, en låsemekanisme, trådløs energioverføring, en høykapasitets nærkommunikasjonsløsning, et nærnavigasjonssystem og et styresystem for autonom letting og landing. Plattformen vil gi dronen en stabil landingsplass, selv i dårlig vær. Låsemekanismen vil sikre at dronen ikke blir skadet eller går tapt under landing. Trådløs energioverføring vil gjøre det mulig å lade dronen uten å måtte koble den til plattformen. Nærnavigasjonssystemet vil hjelpe dronen å finne veien til plattformen og lande sikkert. Styresytem for autonom letting og landing vil gjøre det mulig for dronen å lande og ta av automatisk. Systemet vil bli utviklet og demonstrert på en Crew Transfer Vessel, designet av ESNA, som er utstyrt med en SES-teknologi som gjør at den kan gå raskere og mer effektivt enn tradisjonelle båter. NORCE er forskningspartner i prosjektet Prosjektet har flere fordeler. Det vil redusere risikoen for ulykker og havari ved droneoperasjoner, samt gjøre inspeksjonen mer effektiv pga. redusert behovet for mannskap. Dette vil igjen bidra til å redusere kostnadene ved inspeksjonen. Prosjektet vil bidra til å fremme det grønne skiftet. Offshore havvind er en fornybar energikilde som vil spille en viktig rolle i å redusere klimagassutslippene.

Innovasjonen i prosjektet er et system som skal redusere risiko for ulykker og havari ved droneoperasjoner i maritimt miljø. Systemet vil bestå av følgende delsystemer: 1. en dynamisk plattform med seks frihetsgrader som motvirker bevegelsene plattformen blir utsatt for fra det maritime miljøet 2. låsemekanisme for å sikre at drone forblir fastlåst til plattform når den er parkert 3. trådløs energioverføring for å unngå metallkontakter i maritimt miljø og tilhørende presisjonskrav for å pare kontakt mellom drone og plattform 4. høykapasitets nærkommunikasjonsløsning for dataoverføring mellom drone og plattform med høy grad av datasikkerhet 5. nærnavigasjonssystem ved bruk av markering på og/eller magnetfelt fra ladespole på plattform 6. styresystem for autonom letting og landing på plattform basert på nærnavigasjonssystem Systemet vil bli vektoptimalisert for å gi minst mulig avtrykk på farkost. Prosjektet vil basere seg på en case der plattform integreres mekanisk og elektrisk på taket til Surface Effect Ship (SES) Crew Transfer Vessel (CTV) Sea Puffin eid av Windpartner, desginet av ESNA. Siden en drone har typisk 5-10 ganger kortere levetid eller mer enn et skip med tilhørende stabilisert landingsplattform vil det spesielt fokuseres på å utvikle agnostisk teknologi som skal integreres på drone som vil forsøkes standardisert. Flere av de teknologiske innovasjonene i prosjektet er allerede i dag brukt for undervannsdroner der standardisering allerede er oppnådd. Denne erfaringen vil være viktig i overføringsarbeidet fra undervannsfarkoster til droner, og vil derfor være nøkkelelementet for å lykkes med markedspenetrasjon av systemet. Å tilby teknologi og vise til reell erfaring og kompetansebygging innen offshore vind utviklet gjennom prosjektet er viktig for at norske aktører skal kunne etablere seg i det internasjonale markedet.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2