Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Nærmere naturlig lys: effekter av døgnrytmestyrt belysning (arbeidstittel)

Alternativ tittel: Closer to natural light: Effects of circadian lighting (working title)

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

346636

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hvordan lys påvirker oss biologisk er et relativt nytt aspekt ved lysfaget, som det fremdeles er et stort behov for at det forskes mer på. Lysstråling er en kritisk faktor for alt liv, ved at strålingen stimulerer biologiske prosesser. Både den strålingen vi får fra solen og strålingen som vi oppholder oss i under elektrisk belysning påvirker vår biologi, blant annet ved å regulere døgnrytme. Vår biologi ble opprinnelig utviklet under sentrale breddegrader, hvor det naturlige lyset er balansert mellom dag og natt. Her i nord har vi imidlertid lyse sommernetter og mørke vinterdager. En balansert døgnrytme er viktig for søvnkvalitet, og restitusjon ved søvn er kritisk for livskvalitet. Lys regulerer produksjon av søvnhormon (melatonin), og denne prosessen krever at vi eksponeres for relativt sterkt lys, som dagslys, om morgenen, og begrenser lys om kvelden. Denne hormonreguleringen har en annen følsomhetskurve enn synsapparatet, og vi trenger derfor mer kunnskap om hvordan elektrisk belysning bør tilpasses dette. Prosjektets overordnede tema tar utgangspunkt i dette, og hvordan vi påvirkes av ulike lysforhold innendørs. Nyere teknologi gjør det mulig å installere lyskilder som utstråler bølgelengder mer lik sammensetningen i naturlig dagslys. Det vil dermed være mulig å tilby belysning som ikke bare ivaretar visuelle formål, men som også vil kunne påvirke biologiske prosesser på en antatt positiv måte. Elektrisk belysning med strålingssammensetning nærmere den i naturlig lys vil fremdeles ha betydelig lavere lysmengde enn det man kan bli eksponert for utendørs. Det kan med bakgrunn i dette være aktuelt å studere både virkning av lysmengde og strålingssammensetning. Hensikten med Ph.D.-prosjektet vil være å se på hvordan slik belysning kan benyttes i bygg (som omfang og styring), og hva slags effekt dette kan ha for brukere av bygget.

Hvordan lys påvirker oss biologisk er et relativt nytt aspekt ved lysfaget, som det fremdeles er et stort behov for at det forskes mer på. Lysstråling er en kritisk faktor for alt liv, ved at strålingen stimulerer biologiske prosesser. Både den strålingen vi får fra solen og strålingen som vi oppholder oss i under elektrisk belysning påvirker vår biologi, blant annet ved å regulere døgnrytme. Vår biologi ble opprinnelig utviklet under sentrale breddegrader, hvor det naturlige lyset er balansert mellom dag og natt. Her i nord har vi imidlertid lyse sommernetter og mørke vinterdager. En balansert døgnrytme er viktig for søvnkvalitet, og restitusjon ved søvn er kritisk for livskvalitet. Lys regulerer produksjon av søvnhormon (melatonin), og denne prosessen krever at vi eksponeres for relativt sterkt lys, som dagslys, om morgenen, og begrenser lys om kvelden. Denne hormonreguleringen har en annen følsomhetskurve enn synsapparatet, og vi trenger derfor mer kunnskap om hvordan elektrisk belysning bør tilpasses dette. Prosjektets overordnede tema tar utgangspunkt i dette, og hvordan vi påvirkes av ulike lysforhold innendørs. Nyere teknologi gjør det mulig å installere lyskilder som utstråler bølgelengder mer lik sammensetningen i naturlig dagslys. Det vil dermed være mulig å tilby belysning som ikke bare ivaretar visuelle formål, men som også vil kunne påvirke biologiske prosesser på en antatt positiv måte. Elektrisk belysning med strålingssammensetning nærmere den i naturlig lys vil fremdeles ha betydelig lavere lysmengde enn det man kan bli eksponert for utendørs. Det kan med bakgrunn i dette være aktuelt å studere både virkning av lysmengde og strålingssammensetning. Hensikten med Ph.D.-prosjektet vil være å se på hvordan slik belysning kan benyttes i bygg (som omfang og styring), og hva slags effekt dette kan ha for brukere av bygget.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd