Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI-Storyteller: Intelligent Content Curation for Sports

Alternativ tittel: AI-Storyteller: Intelligent kurering av sportsinnholds

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

346671

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

AI-Storyteller håper på å revolusjonere produksjonen av sportsinnhold ved å automatisere den arbeidskrevende prosessen med å skape videosammendrag. Dagens metoder, som involverer manuell håndtering av innholdet, er kostbare og tidkrevende. Ved å utnytte avansert kunstig intelligens, har prosjektet som mål å fullstendig automatisere opprettelse og kuratering av sammendrag og fortellinger, dermed redusere kostnader, manuelt arbeid og forsinkelser i publiseringen. Den foreslåtte AI-Storyteller-løsningen vil integrere ulike kunstig intelligens-komponenter i en enhetlig prosess. Den takler utfordringene med å skape engasjerende innhold for ulike fangrupper, som skal leveres på forskjellige mediekanaler og formater, og dermed muliggjør en effektiv generering av høydepunkter, sammendrag og innlegg. Dette prosjektet har betydelig potensiale for verdiskapning, med løfte om økt produktivitet, redusert manuelt arbeid, raskere publisering og personlig publikumsengasjement. Det forbedrer ikke bare tjenester og prissetting for eksisterende kunder, men åpner også muligheter for å komme inn i nye markeder, og vil forhåpentligvis gi en rask avkastning på investeringen. AI-Storyteller markerer et banebrytende fremskritt innen sportsmedieadministrasjon, med fokus på effektivitet og tilgjengelighet i innholdsoppretting.

The AI-Storyteller project aims to revolutionize sports media production by fully automating the process making video compilations and stories. Today, organizations like broadcasters, sports clubs, and newspapers devote significant time and resources to content curation, involving various steps like event selection, summarization, metadata addition, and adjustments to fit media requirements and meet the target audience. This process is expensive and time-consuming, and necessitates expert skills. The AI-Storyteller project leverages AI technologies to transition from this labor-intensive manual process to a fully automated operation, making story creation more efficient and accessible. It intends to automate various steps production pipeline and tailor content to different target audiences and media platforms' unique requirements, and reducing costs, manual labor, and publishing delays. While other systems partially automate AI-based summaries, none offer to the best of our knowledge a fully automated pipeline. The AI-Storyteller project stands as a significant innovation in sports media management by proposing a comprehensive AI-based system that integrates various AI and system components into a unified process. It replaces manual labor with AI agents, providing a new way for sports media to manage content. The project addresses the needs of newspapers, broadcasters, sports clubs, and associations, who spend significant resources creating engaging content for different fan groups across various platforms. By automating this process, the project drastically reduces content creation time and resources, making it accessible to all users. The AI-Storyteller project presents immense potential for value creation, promising increased productivity, reduced manual labor, faster publication, and personalized audience engagement. It could improve services and pricing for existing customers and potentially open new markets, promising a quick return on investment.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena