Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

OceanGreen: Maximizing Economic Value through Restored Kelp Forests and Sustainable Fisheries

Alternativ tittel: OceanGreen: Maksimering av økonomisk verdi gjennom restaurerte tareskoger og bærekraftig fiske

Tildelt: kr 27,3 mill.

Prosjektnummer:

346690

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

OceanGreen er ett initiativ fokusert på å gjenopprette tareskoger i Nord-Norge gjennom bærekraftig høsting av kråkeboller, samtidig som det omdanner høstet biomasse til verdifulle industriprodukter. Denne flersidige tilnærmingen sikter mot å skape blå og grønn verdi, revitalisere marine økosystemer og fremme økonomisk vekst. OceanGreen har to hovedmål: økologisk restaurering av tareskoger og utvikling av teknologier for effektiv fjerning av kråkebolle. Disse tiltakene suppleres av sekundære mål, som inkluderer etablering av en storstilt kråkebollefiskeri med høsteverktøy, skaping av kommersielt levedyktige produkter, og utforming av metoder som støtter regenerering av tareskoger. I tillegg legger prosjektet vekt på offentlig bevissthet gjennom regenerativ turisme og borgerforskning. OceanGreen sammenfletter miljørestaurering med økonomisk utvikling, og tilbyr en modell som gagner både marin biodiversitet og lokale samfunn. Prosjektet omfatter skalerbare teknologier for utnyttelse av kråkeboller, samarbeidsinnsats med kystsamfunn, og revitalisering av lokale økonomier. Viktige komponenter inkluderer vurdering av økosystempåvirkning, utvikling av høstemetoder, utforskning av kråkebolle-avledede produkter, og kartlegging av verdikjeder for inntektsgenerering. OceanGreen krever et bredt spekter av kompetanser og involverer interessenter i høstingsteknologi, skaleringstrategier, prosessoptimalisering, og utnyttelse av biprodukter. Denne helhetlige tilnærmingen strekker seg til prosjektledelse, utdanning, kommunikasjon, og regulatorisk analyse, noe som sikrer omfattende planlegging og gjennomføring. Plassert for å gjøre Norge til en leder innen grønn innovasjon, sikter OceanGreen mot en bærekraftig fremtid som tar hensyn til økosystemets helse, økonomisk vekst, og samfunnsengasjement. Prosjektet bidrar til bevaring av biologisk mangfold, klimaendringsmitigering og samfunnsdeltakelse, og er et eksempel på bærekraftig utvikling på sitt beste.

The OceanGreen project aims to restore and protect kelp forests along the Norwegian coast, develop sea urchin removal technologies, and create commercially viable products from harvested sea urchins. It focuses on kelp forest restoration, scalable technologies, sea urchin utilisation, collaboration, and coastal community revitalisation. Work packages include kelp forest restoration, sea urchin removal and reuse, business model development, and system analysis. Project partners collaborate to implement solutions, evaluate ecosystem impacts, develop harvesting methods, explore sea urchin-derived products, quantify value chains, and identify revenue streams. Competencies required include harvesting technology, scaling strategies, processing optimisation, and by-product utilisation. Citizen science, project management, education, communication, and regulatory analysis are also involved. The project drives Norway's green shift, promotes sustainable resource utilisation, safeguards industries, and creates economic growth and employment. It aims for a value chain encompassing ecosystems, the economy, and communities, contributing to biodiversity conservation, climate change mitigation, economic growth, and societal engagement. The OceanGreen project positions Norway as a leader in green innovation, fostering kelp restoration, technology development, market creation, collaboration, and economic growth for a sustainable and resilient future.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet