Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Smarte Fabrikker og Sirkulære Produkter

Alternativ tittel: Smart Factories and Circular Products

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektnummer:

346697

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

SmartSirk skal støtte norsk produksjonsindustri i overgangen fra lineære verdikjeder til sirkulære, fleksible verdinettverk, gjennom sirkulære verdikjeder, en digital informasjonsplattform, designmetodikk for sirkulære produkter og fleksible produksjonsprosesser for remanufacturing. For å oppnå hovedmålet skal SmartSirk skal løse forsknings- og innovasjonsutfordringer, utvikle ny teknologi og kunnskap langs tre akser, organisasjon, produkt, og prosess og oppnå følgende delmål: • Produkt; Utvikle designstrategi basert på LCA-metodikk som inkluderer ulike sirkulær økonomi strategier og etablere en digital plattform for sirkulær produktutvikling og produksjon, • Prosess; Øke kompetanse forbruk av industrielle prosesser innen remanufacturing, inkludert høy produktkvalitet og automatiserte og digitaliserte industrielle løsninger. • Organisering; Ny metodikk for utvikling av sirkulære og smarte verdinetteverk og forretningsmodeller, og løsninger for forlenget produktlevetid. SmartSirk skal dermed bidra til å øke norsk produksjonsindustri sin konkurransekraft gjennom og omstille til mer bærekraftige produksjonssystemer. Gjennom nye sirkulære forretningsmodeller, en digital informasjonsplattform, sirkulær produktdesign-metodikk og fleksible produksjonsprosesser for remanufacturing skal norske produksjonsbedrifter skape nye arbeidsplasser og vekst i tråd med planetens tålegrenser. Bedriftene som deltar i prosjektet, skal illustrere dette innenfor bransjene møbel, leverandør maritim, verft, offshore og mekanisk maritim, gjennom ulike case. Løsningene vil ha overføringsverdi og være viktige for all produksjonsindustri.

SmartSirk skal bidra til å øke norsk produksjonsindustri sin konkurransekraft gjennom og omstille til mer bærekraftige produksjonssystemer. Gjennom nye sirkulære forretningsmodeller, en digital informasjonsplattform, sirkulær produktdesign-metodikk og fleksible produksjonsprosesser for remanufacturing skal norske produksjonsbedrifter skape nye arbeidsplasser og vekst i tråd med planetens tålegrenser. Bedriftene som deltar i prosjektet, skal illustrere dette innenfor bransjene møbel, leverandør maritim, verft, offshore og mekanisk maritim, gjennom ulike case. Løsningene vil ha overføringsverdi og være viktige for all produksjonsindustri. I dag er fokuset mye på resirkulering, SmartSirk ønsker å utvikle mer kompetanse på andre sirkulære strategier som er høyere oppe i avfallshierarkiet. Prosjektet vil derfor ha hovedfokus på remanufacturing men også se på andre sirkulære strategier for bedre ressursutnyttelse, økt levetid og lukking av sløyfer. Skiftet fra lineær til sirkulær produksjon har fram til nå i hovedsak vært fokusert på å lukke materialsløyfer gjennom resirkulering , men innsats høyere opp i avfallshierarkiet som remanufacturing blir viktig i fremover. Remanufacturing en industriell "produktoverhaling" som skiller seg fra reparasjon og vedlikehold ved at produktet oppgraderes og bearbeides til en "som-ny-tilstand" og lever opp til kunders forventning som for et nytt produkt. For at norsk produksjonsindustri skal lykkes med remanufacturing som en strategi for grønn omstilling må organisasjonene være rigget med riktige samarbeidspartnere i verdikjeden og en tilpasset sirkulær forretningsmodell. God informasjon og kontroll over produkt- og materialstrømmer over hele livsløpet blir viktig i en sirkulær økonomi for å sikre god ressursforvaltning.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder