Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Optimalisation of maintenance and repair of offshore floating wind turbines

Alternativ tittel: Løsning for utskifting av hovedkomponenter på flytende vindturbiner til havs

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektnummer:

346789

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Per i dag finnes det ingen effektive løsninger for å erstatte hovedkomponenter som blader og girkasser på flytende havvindmøller. Den eneste løsningen man har testet er å slepe turbinen til havn. Tilgjengeligheten på havner og kompleksiteten på de marine operasjonene gjør dette tidkrevende og dyrt, og er derfor ikke en farbar løsning for industrien. Dette prosjektet skal utvikle en sikker og effektiv løsning for hovedkomponent utskiftning på flytende vindturbiner til havs. For å gjøre det vil prosjektet utvikle et løfteverktøy, SkyWalker, som kan plasseres på turbinen og klatre opp tårnet. SkyWalker vil kunne utføre et kontrollert løft av hovedkomponentene fra turbinfundamentet og plassere/fjerne det i/fra nacellen. Det skal også utvikles en kran med tilstrekkelig rekkevidde som kan kompensere for bevegelsen til service fartøyet og turbinfundamentet (3D-kompensert). For å lykkes med en så kompleks marin operasjon må bevegelsen til fartøyet og turbinen under forskjellige værforhold analyseres for å finne det optimale værvinduet for operasjonen. Det vil også bli gjort simuleringer, modelltester og prototypetesting av løsningen både på og offshore. Videre vil prosjektet se nærmere på kravene og layout for et neste generasjons fartøy som inkluderer 3D-kranen og har dekksplass for SkyWalker og hovedkomponenter. Til slutt, for å evaluere virkningen fra et samlet vindparkperspektiv, vil det utvikles et beslutningsverktøy for å designe og legge til rette for optimal bruk av de forskjellige teknologiene.

This project shall create a safe and efficient solution for main component replacement (MCR) on floating wind turbines on-site offshore. This solution is an important contributor to scaling offshore floating wind capacity which is vital for meeting the world’s growing energy demand and required reduction in greenhouse gas emissions. The consortium consists of major industry players from different parts of the value chain. Nekkar, an offshore technology provider, Ørsted, the market leader in offshore wind, shipowner DOF providing offshore installation, operations and services, Kongsberg Maritime, ship designer and expert within marine operations, all have a strategic stake in creating a sustainable solution for main component replacement. This combined with the research environment of SINTEF, UiA and NORCE has the potential to develop and deliver the best solution.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder