Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Rescuevoice Pro: Fremtidens treningsplattform for livreddende nødsamtaler

Alternativ tittel: Rescuevoice Pro: Futures training platform for life-saving emergency calls

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

346792

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Livreddende samtaler: Ny æra i håndtering av 113 samtaler. Når ulykker inntreffer og hvert sekund er avgjørende, er operatørenes kommunikasjonsevne ved nødsentraler mer enn bare viktig - den er livreddende. Tenk deg at du ringer 113 i en krisesituasjon. Du forventer at operatøren raskt fatter alvoret og håndterer samtalen effektivt. Slik kommunikasjon krever ferdigheter utover det vanlige. I dette landskapet har Somsagt AS, i samarbeid med AMK Vestfold Telemark, banet vei for en innovasjon som kan revolusjonere nødsamtaler. Tidlige resultater viser at deres metodikk kan kutte kritisk tid fra samtalen starter til hjelpen er på vei. Foreløpige resultater viser en tidsbesparelse på 28 sekunder. Denne innovasjonen utmerker seg fra tradisjonelle metoder ved å sette søkelys på kommunikasjonspsykologiske metoder i tillegg til vanlig trening med avatarer. Operatørene lærer å håndtere redsel og stress med ekstrem presisjon, særlig i forhold til empati og medfølelse. Dette gir en intens, engasjerende og effektiv treningsopplevelse. Overraskende nok finnes det per i dag ingen simulator som ivaretar alle disse aspektene ved trening av nødoperatører. Prosjektets mål er derfor å bekrefte og utvikle videre gullstandarden for nødsamtaler og å skape et skalerbart og kostnadseffektivt treningsprogram. Prosjektet er et samarbeid mellom flere nøkkelaktører, inkludert Akershus Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, OsloMet, Crayon AS, NAKOS, Norsk Hjertestansregister og Sykehuset i Vestfold. Med støtte fra Forskningsrådet, og en oppstartsdato 1. mai 2024, har prosjektet ambisjoner om et internasjonalt marked i samarbeid med Microsoft Norge. Simulatoren vil bli testet og verifisert ved norske 113-sentraler, med uavhengig kvalitetssikring og verifisering fra NAKOS. Prosjektet står som et lysende eksempel på hvordan et samarbeid mellom forskning, offentlig sektor og privat næringsliv kan skape innovative løsninger som kan redde liv over hele verden.

Dette prosjektet har som mål at alle som ringer 113, skal møte operatører som behersker moderne kommunikasjonspsykologiske metoder. Derfor ønsker vi å utvikle en kostnadseffektiv simulator som er tilgjengelig for alle. Vårt hovedmål er å utvikle en ny type treningsplattform for opplæring av operatører som svarer på nødtelefoner. Internasjonalt er de lettest tilgjengelige markedene for oss nødsentraler i USA (#911), Storbritannia (#112) og de andre skandinaviske landene. Nasjonalt er opplæring av operatører ved legevaktsentraler (#116117), brannvesen (#110) og politi (#112) særlig aktuelt. Dette innovasjonsprosjektet innebærer imidlertid først å utvikle en samtaleplattform skreddersydd for treningsbehovene ved de 16 nødsentralene ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK #113). Innovasjonen består av flere komponenter, og skiller seg fra lignende løsninger ved at vi vil utvikle en teknologisk løsning som muliggjør opplæring i kommunikasjonspsykologiske metoder, noe som tilfører kunnskap utover det operatører ved nødnummer har tilgang til i dag. Dette inkluderer opplæring i beskyttede kommunikasjonsalgoritmer som selskapet har bidratt til å utvikle. Videre vil plattformen simulere høyintense situasjoner der håndtering av sterke følelser og bruk av empati er særlig viktig. En god løsning for dette finnes ikke i dag, og teknologien vi utvikler, vil vi søke om å patentere. Prosjektet vil videre gi et komplekst datasett som ikke kan kopieres. Vår treningsplattform blir unik når teknologien vi utvikler, integreres med dette datasettet.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena