Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Rotteforsøk og klinisk studie på helseeffekter fra fiskemel.

Alternativ tittel: Rat trials and clinical study on health effects from fish meal.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

346809

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Lancar Nutri ble startet med tanke på forbedret utnyttelse av marint råstoff. I dag blir en betydelig mengde avskjær og biprodukter av fanget fisk og skalldyr ikke brukt, eller det blir underutnyttet i forhold til potensialet. Vårt mål er derfor å produsere og utnytte slikt råstoff til human konsum, for eksempel som ingredienser i andre matvarer. Samtidig kan også marint råstoff ha helseeffekter, og i dette prosjektet ønsker vi å teste dette gjennom et samarbeid med Universitetet i Bergen.

Forekomsten av fedme øker over hele verden, og er en av de største helseutfordringene vi står ovenfor. Fedme fører til en rekke metabolske endringer som gir økt risiko for å utvikle flere ikke-smittsomme sykdommer som hjertekarsykdom og type 2 diabetes. Medikamentell behandling er kostbar og kommer med en risiko for bivirkninger som ikke aksepteres av alle pasienter. Inntak av fisk og fiskemel har gjentatte ganger blitt vist å redusere risiko for å utvikle insulinresistens, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og fettlever, og bør utforskes som et supplement til anbefalte livsstilsendringer for denne pasientgruppen. Lancar Nutri har en tid jobbet med utviklingsprosjekter for bedre utnyttelse av marint råstoff fra kilder som enten blir destruert eller går til dyre- eller fiskefôr. Målet er at disse råvarene skal utnyttes til human konsum og dermed kan oppnå en betydelig verdiøkning i forhold til dagens markedspriser. I samarbeid med Nofima og Universitetet i Bergen har vi gjennomført innledende labforsøk med proteinfraksjoner fra industrifisk, dvs fisk som i hovedsak brukes til mel- og oljeproduksjon. Disse viser sterke indikasjoner på helseeffekter knyttet til bedring av metabolske forstyrrelser som følge av overvekt, slik som diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og nedsatt nyrefunksjon. Lancar Nutri har ikke tilgang til nødvendig kompetanse internt for å teste proteinfraksjonene klinisk samtidig som det er en relativt langvarig og omfattende prosess som må utføres av noen med forskningsbakgrunn. Klinisk studie er nødvendig for å kunne kommersialisere produkter, og nærings ph.d. er derfor en god måte å få dedikerte forskningsressurser til selskapet samtidig som det blir en sentral ressurs i kommersialiseringen av Lancar Nutri AS.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd