Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

ERA-NET: (FORSTERK) Workshop in the use of FT-IR for evaluating humification in marine-based composts

Alternativ tittel: Workshop i bruk av FT-IR for evaluering av humifisering i marinbasert kompost

Tildelt: kr 0,22 mill.

Humusstoffer, inkludert humussyre (HA) og fulvinsyre (FA), er gunstige for jord- og plantehelsen og fungerer som karbonlager. De finnes naturlig i jord og vann og dannes gjennom en kombinasjon av kjemiske og biologiske prosesser når organisk materiale brytes ned. Humusstoffer dannes også under kompostering og deres tilstedeværelse, og forholdet mellom HA og FA, kan brukes som indikatorer for kompostmodenhet og kvalitet. Komposteringsprosessen kan optimaliseres for maksimal humifisering ved å justere prosessparametere og råstoff. Tradisjonell analyse av humusstoffer innebærer kjemisk utfelling og er tidkrevende og kostbar. Analyse med FT-IR-spektroskopi har dukket opp som et alternativ. Det tar bare noen få minutter per prøve og kan være en verdifull metode for raskt å måle humifiseringsnivået (dvs. nivået av dekomponering) og evaluere produktkvaliteten, noe som sparer tid og penger for både forskere og industri. Riktig forberedelse av prøvene er imidlertid avgjørende for å oppnå pålitelige resultater. I tillegg krever tolkning av resultatene (spektra) spesifikk kunnskap, en spektraldatabase å sammenligne med, og ofte ved hjelp av statistiske modeller. Å bruke FT-IR-spektroskopi for å evaluere humifisering i kompost er ikke nytt, men det har ikke så vidt vi vet blitt brukt på marine rester og marinbasert kompost. Dette prosjektet vil samle eksperter fra feltene FT-IR analyse og tolkning, kompostering for maksimal humifisering og kompostering av marine rester til en tredagers workshop sammen med opptil ti PhD-kandidater. Det vil fasilitere overføringen av kunnskap og kompetanse mellom ekspertene og nye forskere og vil bidra til en større utnytting av marine rester som gjødsel og jordforbedringsmidler i landbruket.

MARIGREEN_TECB consists of a three-day capacity-building and knowledge-transfer workshop bringing together PhD candidates affiliated with MARIGREEN, an ERA-NET BlueBio Cofund project, and experts in composting, humic substances, Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) analysis, chemical analysis, and horticulture. The workshop is organized by the Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK) where marine-based composts and fertilizers are being made for the MARIGREEN project, and will be held at the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine (USAMV) in Romania where the composts are being analyzed and tested in field trials. FT-IR spectroscopy is an emerging tool for the determination of humic acid (HA) content in raw materials and mature compost and for optimizing the composting process for maximum humification. The workshop will be a combination of hands-on activities in the lab using real samples from MARIGREEN to learn about chemical extraction of humic substances and FT-IR analysis and a theoretical component with lectures and presentations from the invited experts. The lectures will be recorded and published online following the workshop. The project primarily benefits PhD candidates from MARIGREEN and other similar programs (up to a total of ten participants). It will result in a better understanding of humification during composting; knowledge about how to improve the quality of "blue" compost; and greater competence in FT-IR analysis and spectra interpretation. The invited experts will also have an opportunity to learn more about materials they have not worked with before, namely marine residual raw materials. Outcomes from the workshop will be shared in social media and published in a report that NORSØK will disseminate through relevant channels.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioøkonomiGlobal helseGlobal helse ErnæringPolitikk- og forvaltningsområderGrunnforskningLandbrukPlanterGlobal helseAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningMatGlobal matsikkerhetInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMarinHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerFiskeri og havbrukLandbrukJordBransjer og næringerHavbrukBransjer og næringerLandbrukBioøkonomiØvrig bioøkonomiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriKutt i utslipp av klimagasserMatNæringsmiddel og foredlingBioteknologiLandbruksbioteknologiHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Hav og kystAnvendt forskningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBioteknologiLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensKlimarelevant forskningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje Banebrytende forskningPortefølje InnovasjonLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje ForskningssystemetLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Mat og bioressurserLandbrukFôr og ernæringBioteknologiMarin bioteknologiPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje Muliggjørende teknologierBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukLavutslippMatPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matInternasjonaliseringMarinMarin bioteknologiLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktCo-Funded/ERA-NETLandbrukHusdyrPortefølje Energi og transportLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetHavbrukFôr og ernæringMarinCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020MatMat - Blå sektorUtviklingsarbeid