Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

AntiFENT - a novel antidote for fentanyl overdose victims

Alternativ tittel: AntiFENT - en ny motgift mot fentanyl-overdoser

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

346888

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I den pågående opioidepidemien i USA er fentanyl og fentanylanaloger (F/FA) estimert til å være ansvarlig for over 70% av alle overdosene. Det er anslått at 196 amerikanere dør hver dag og Centers for Disease Control har erklært F/FA som de dødeligste stoffene i Amerika. Opioidoverdose er den vanligste dødsårsaken hos unge voksne (18-50 år) i USA, og stod bak >100 000 dødsfall i 2021. Både forsettlig og uforsettlig misbruk av fentanyl, samt overdoser forårsaket av utilsiktet eksponering forekommer hos alle sosiale klasser i USA. AntiFENT-prosjektet har som mål å utvikle et nytt produkt for å reversere fentanyl-overdoser. Prosjektet er basert på forskning fra NMBU og representerer en ny, potensielt livreddende måte å behandle fentanyloverdoser ved å reversere motorisk aktivitet utløst av fentanyl. Godkjent behandling av opioidoverdose i dag er nalokson. Naloksonspray er utbredt og gir høy overlevelse for heroinoverdoser. Dessverre har nalokson vist en lavere effekt på F/FA overdoser. Nyere forskning indikerer at nalokson har mindre effekt til å reversere motorisk aktivitet koblet til fentanyloverdose, og at dette kan forklare høy dødelighet knyttet til fentanyl misbruk. Prosjektets langsiktige mål er å bidra til å redusere dødsfall forårsaket av fentanyloverdoser.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020