Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: (FORSTERK) From seaweed to bioplastics: Challenges and opportunities across the value chain

Alternativ tittel: Fra brunalger til bioplast: Utfordringer og muligheter langs verdikjeden

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektet PlastiSea (2020-2023) hadde som mål, og lyktes med å utvikle bioplast basert på bærekraftig prosessering av brunalger. PlastiSea utviklet nye metoder for prosessering av tang og tare, nye materialer til emballasje samt avanserte nanomaterialer basert på ulike fraksjoner fra tang og tare, demonstrerte produksjon av disse i stor skala, og undersøkte miljøeffekter av de utviklede prosessene og produktene. Prosjektet PlastiSea_diss vil benytte resultatene fra prosjektet til å nå et større publikum innen forskning, industri, og andre interessenter i form av målrettede kommunikasjonstiltak. Dette vil bidra til å øke prosjektets nedslagsfelt og samfunnsnytte, og åpne for nye samarbeid innen forskning og utvikling.

The PlastiSea project (ERA BlueBio, 2020-2023) has gained a large amount of attention due to its societal relevance, wide impact and innovative nature. The project has published important data and been active in other dissemination platform, but have not yet realized its full potential for impact and outreach. The PlastiSea project is a good candidate for expanded communication efforts in the sense that it covers nearly the entire value chain from production of raw materials, to manufacturing and end-of-life characterization of materials. Thus, it spans across many scientific disciplines and stakeholder groups, and the problems of plastic pollutions are more apparent to the public than ever. Furthermore, addressing the entire value chain has provided unique data to holistic environmental analyses, which usually must rely on several disconnected sources. Now, as the project is approaching its end, the consortium has compiled sufficient data to tell this story in its entirety, highlighting the opportunities and challenges at each step of the value chain in an unbiased manner.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

MatBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioteknologiNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringInternasjonaliseringBioøkonomiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje InnovasjonBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMarinHavbrukPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderGrunnforskningAnvendt forskningAvanserte produksjonsprosesserLTP3 Hav og kystKlimarelevant forskningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMatGlobal matsikkerhetLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Mat og bioressurserBioteknologiMarin bioteknologiPortefølje Banebrytende forskningNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningHavbrukInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningMarinAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Co-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020Politikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakResponsible Research & InnovationLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapBransjer og næringerMarinMarin bioteknologiBioteknologiIndustriell bioteknologiCo-Funded/ERA-NETLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet