Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Deep Radiomics Decision Support System for Prostate Cancer Management

Alternativ tittel: AI-basert beslutningsstøtte for diagnostikk av prostatakreft

Tildelt: kr 0,50 mill.

Medisinsk avbildning, og da spesielt MR avbildning, er stadig viktigere innen kreftdiagnostikk fordi det åpner opp for å vurdere hele organer basert på ulike vevsegenskaper i form av kvantitativ, flerdimensjonal og multiparametrisk bildeinformasjon. Klinisk tolkning og evaluering er avgjørende for å sikre den beste oppfølgingen for pasienten. Dette arbeidet gjøres hovedsakelig manuelt og kvalitativt av erfarne radiologer i tråd med standardiserte retningslinjer. Selv om denne praksisen har resultert i forbedret helsetjeneste, er begrensninger at tolkningen er arbeidskrevende og subjektivt, noe som kan føre til under- og overdiagnostikk. I tillegg bidrar faktorer som økende aldrende befolkning og kreftinsidens, økt bevissthet og bredere tilgjengelighet av diagnostisk avbildning, til at mengden bildedata øker eksponentielt. Radiologer er imidlertid tidsbegrensede og kostnadskrevende ressurser som ikke kan skaleres for de forventede fremtidige behovene innen bildetolkning. Det er derfor et udekket klinisk behov for en optimalisert og automatisert radiologisk arbeidsflyt som er reproduserbar, objektiv, skalerbar og i stand til å utnytte hele spekteret av klinisk informasjon som er innebygd i bildene. Dette har utløst klinisk og kommersiell interesse for beslutningsstøtte basert på kunstig intelligens (KI), spesielt innen prostatakreftbehandling. Det er få eksisterende løsninger, hvorav enda færre faktisk er implementert i klinisk praksis. De fleste av disse verktøyene gir delvis beslutningsstøtte og/eller er utelukkende basert på metoder (dyplæring) som mangler tolkbarhet og transparens. CIMORe-gruppen ved ISB, NTNU, har nylig utviklet et «dyp radiomikk»-basert KI-beslutningsstøtteverktøy med høy ytelse inkludert forklarbarhet for prostatakreftdiagnostikk. Målet med dette prosjektet er å undersøke markedet og forretningsmodellene, samt mulighetene for å levere teknologien med fokus på regulativer, kostnadseffektivitet, interoperabilitet og brukervennlighet.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020