Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Personalized Rapid Ex vivo Determination of Immunotherapeutic Cancer Treatment (PREDICT)

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

346892

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020